(zorgen voor een ander)

Geactualiseerde editie van een informatief handboek voor mantelzorgers in Nederland, dat is uitgegeven door de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, geschreven met medewerking van vele deskundigen en organisaties. Dit boek is tot stand gekomen zonder inhoudelijke inbreng van subsidiegevers en sponsoren. Omdat intensief zorgen voor anderen veel kan vragen van betrokkenen, en gezondheidsklachten kan bewerkstelligen, biedt dit boek een keur aan onder meer praktische, financiële en psychologische informatie waarmee de mantelzorg haar voordeel kan doen, hetzij om de ander beter en effectiever te helpen, hetzij om de weg te wijzen naar professionele hulp en ondersteuning, hetzij om vooral ook aandacht te besteden aan het eigen wel en wee. Een zo up-to-date mogelijk boekwerk met een grote hoeveelheid in overzichtelijke hoofdstukken geordende bruikbare informatie. Met een literatuurlijst, register en adressen.

ISBN10 9086481590
ISBN13 9789086481590