(over het combineren van betaalde arbeid en de langdurige en intensieve zorg voor een naaste)

Ongeveer een half miljoen werkende mantelzorgers combineert betaalde arbeid buitenshuis met de langdurige en intensieve zorg voor een partner, kind of ouder.
Werkende mantelzorgers staan sinds kort op de beleidsagenda van de overheid: als burgers die recht hebben op maatschappelijke participatie en professionele ondersteuning en als werknemers die recht hebben op betaald of onbetaald zorgverlof.

Ook in de zorg en op de werkvloer begint langzaam door te dringen dat het combineren van mantelzorg en arbeid een maatschappelijk gegeven is dat niet ongestraft kan worden genegeerd. Hoewel de zorg voor een naaste uiteindelijk prioriteit heeft, zijn werkende mantelzorgers zeer gemotiveerd om hun werk goed te (blijven) doen. Ontkenning en onbegrip leiden tot overbelasting, uitval en grijs ziekteverzuim.

Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer analyseert onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van zorg en arbeid en doet dat aan de hand van interviews met werkende mantelzorgers. Hun ervaringen sturen het verhaal over zorgen en werken onder ongunstige condities, over privé-verantwoordelijkheden en publieke verplichtingen, normale en bovennormale zorg, regelingen en regelwerk, tijd en ruimte.

Werkende mantelzorgers combineren arbeid en zorg. Ze kunnen dat alleen op een goede manier blijven doen als er ook voor hen wordt gezorgd

Auteur J. Isarin
ISBN10 9055736090
ISBN13 9789055736096