Vervangende zorg (respijtzorg)

Mantelzorger zijn is soms een zware taak. We horen vaak van mensen, die langdurig zorgen voor een dierbare, dat zij niet toekomen aan zichzelf. En dan gaat het al om simpele dingen als boodschappen doen of naar de tandarts gaan. Herkent u dit? Dan kunt u een beroep doen op respijtzorg. Dat betekent dat iemand tijdelijk jouw zorgtaak overneemt. Daar kan een prijskaartje aan hangen, maar gelukkig is het mogelijk dit via de AWBZ of het PGB vergoed te krijgen.

Vormen van respijtzorg
Zorg aan huis
Als de zorgvrager moeilijk het huis kan verlaten of om wat voor reden dan ook beter af is in de eigen vertrouwde omgeving, dan is het mogelijk iemand bij de zorgvrager thuis te laten komen. Dit kan een vrijwilliger zijn, maar ook een beroepskracht. Het maakt niet uit of het voor een paar uurtjes is of een aantal (aaneengesloten) dagen. Dan kan u als mantelzorger bijvoorbeeld een keertje op vakantie. Moeten er specifieke medische handelingen moet worden verricht is deze zorg meestal in handen van een professionele hulpverlener.

Zorg buitenshuis
Er zijn ook mogelijkheden om de zorg naar buiten te verplaatsen. Voor de zorgvrager betekent dit dat hij/zij voor een paar uur “op stap” gaat. Naar bijvoorbeeld een dagopvang, zorgboerdrij of activiteitencentrum. Bij deze vorm van respijtzorg levert het niet alleen een adempauze op voor de mantelzorger, maar de zorgvrager legt zo sociale contacten buiten de deur. Even weg uit de sleur.

Deze opvang hoeft zich overigens niet te beperken tot een dagdeel of een dag. Het kan ook voor een aantal dagen achterelkaar. Daar bestaan logeerhuizen en zorghotels voor. Voor kinderen bestaan er zelfs gastgezinnen waar ze een paar dagen kunnen logeren.

Vakantie
Ook als u en de zorgvrager samen op vakantie willen, kunt u respijtzorg aanvragen. Alleen bestaat de respijtzorg dan niet uit vervangende zorg, maar extra zorg. Er gaat iemand mee op vakantie om u te ondersteunen, zodat de zorgtaak wordt verlicht en ook ú van een welverdiende vakantie kunt genieten.

Kortom, er is veel mogelijk. Heeft u behoefte aan een adempauze of wilt u graag wat meer informatie? Neem eens contact op met Centraal Punt Mantelzorg. Dan kijken we samen wat er mogelijk is. Of kijk op www.respijtwijzer.nl. Ook bij de handige links staan websites die interessant zijn.