We staan er niet bij stil, maar een kind of jongere, waarvan een ouder, broertje of zusje langdurig ziek of ernstig gehandicapt is, kan ook mantelzorger worden. Zij realiseren zich dat vaak zelf niet, laat staan dat ze er hun medeleerlingen of docenten over vertellen. Ze worden vaak vergeten omdat ‘man-telzorg’ meestal gaat over ouders die voor een gehandicapt kind zorgen of over een oudere die voor een chronisch zieke of dementerende partner zorgt. Echter, thuiswonende jongeren nemen veel mantelzorgtaken voor hun rekening! Al op jonge leeftijd mantelzorger zijn kan ook emotioneel een zware belasting vormen.

Wat kun je doen als jonge mantelzorger om goed voor jezelf te zorgen?

Tip 1. Zoek informatie over de ziekte of handicap van je zieke vader, moeder, broer of zus
Zo weet je beter wat er aan de hand is. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts, of op internet, in de bibliotheek.

Tip 2. Bedenk wat je echt belangrijk vindt om voor jezelf te doen
Geef thuis aan wanneer je voor hen klaar kunt staan. Dat is niet egoïstisch, maar nodig om je taken thuis vol te houden.

Tip 3. Praat met iemand die je vertrouwt
Het helpt om je hart eens te luchten en om te horen hoe anderen in je gezin de situatie beleven. Is dit binnen je gezin moeilijk? Denk dan eens aan een vriend of vriendin of iemand van school bijvoorbeeld je mentor of een leraar waarmee je het goed kunt vinden.

Tip 4. Vertel aan voor jou belangrijke mensen wat er aan de hand is
Vertel aan voor jou belangrijke mensen wat er aan de hand is. Het is goed dat er een paar mensen zijn die jij vertrouwt en die begrijpen waarom jij je soms rot voelt.

Tip 5. Zoek contact met lotgenoten
Zoek contact met lotgenoten bij een patiëntenvereniging. Een lotgenoot is iemand die in een vergelijk-bare situatie zit.

Tip 6. Het is nooit te laat om steun te zoeken
Het is nooit te laat om steun te zoeken. Ook niet als degene waar voor je hebt gezorgd niet meer thuis woont of is overleden je kunt altijd bellen met contactpunt mantelzorg tel: (0592) 242 223

bron: Witte Weekblad