www.mantelzorgpower.nl :Het landelijke M-powerplatform voor werkende mantelzorgers. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor 'empoweren': jezelf sterker maken. Op het Platform vindt u informatie, tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

www.nietvoormezelfalleen.nl : De mogelijkheid om je eigen webkrant aan te vragen en te vormen.

www.parkinsonnet.nl : ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

www.mezzo.nl  : Landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Biedt veel informatie en ondersteuning. Ook op het gebied van respijtzorg.

www.respijtwijzer.nl  : Dé website over vervangende zorg (respijtzorg). Nieuws en activiteiten en een lijst met mogelijkheden.

http://www.zonnebloem.nl/ : Landelijk bekend. Verzorgd vakanties en dagactiviteiten voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

www.handeninhuis.nl : Zorgt voor vervangende zorg in huis, minimaal 3 dagen.

www.eiz.nl  : EIZ is hét landelijk kenniscentrum op het gebied van informele zorg / mantelzorg en heeft de missie om bij te dragen aan de verbetering van mantelzorgondersteuning. Het EIZ richt zich op alle organisaties, waar het thema mantelzorg speelt. De nieuwe naam van het EIZ is geworden :  Expertisecentrum Mantelzorg

Dieszo DieSzo staat voor Dier en Zorg. DieSzo is een kleinschalig dienstverlenend bedrijf dat zowel in de zorg als de dierzorg werkzaam is en is werkzaam in onze gemeente. De doelgroep bestaat uit mensen met autisme spectrumstoornis (ASS), (licht) verstandelijke beperking, adhd of psychische problemen. De doelgroep ligt in de leeftijd van een jaar of 6 tot hoog bejaard.

www.mantelzorg.info : De site met het overzicht en de werkvormen van de steunpunten-mantelzorg in Drenthe, Kampen-Zwartewaterland en NoordwestVeluwe

www.mantelzorgmakelaar.nl : Franchise-organisatie van mantelzorgmakelaars.

www.werkenmantelzorg.nl : Voorlichting over de situaties t.a.v. de mantelzorger die ook een baan /betrekking buitenshuis heeft.

www.ggznederland.nl : Informatie, ook t.b.v. mantelzorgers, bij een verzorgde met psychische problemen.

Stichting Present Nederland : Vrijwilligers die op diverse plaatsen in Nederland ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. Aanvraag kan alleen via maatschappelijke of kerkelijke organisatie.

Stichting MEE Nederland : Helpt, adviseert en ondersteunt iedereen met een beperking. Ook de mantelzorger van de betreffende persoon kan bij MEE terecht.

ShareCare: Verzorgt assistentie aan de mantelzorger bij het digitaal plannen en organiseren van zorgdelen, met daarnaast de digitale 'updating' van het nieuws over o.a. de verzorgde naar familieleden.

Geriant : Stichting voor mensen met dementie en ondersteuning van cliënten en hun directe omgeving. Heerhugowaard.

Alzheimer-Nederland : Alzheimer Nederland werkt met 51 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie.