www.mantelzorgpower.nl :Het landelijke M-powerplatform voor werkende mantelzorgers. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor 'empoweren': jezelf sterker maken. Op het Platform vindt u informatie, tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

 

www.nietvoormezelfalleen.nl : De mogelijkheid om je eigen webkrant aan te vragen en te vormen.

www.parkinsonnet.nl : ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

www.mantelzorg.nl  : Landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Biedt veel informatie en ondersteuning. Ook op het gebied van respijtzorg.

www.respijtwijzer.nl  : Dé website over vervangende zorg (respijtzorg). Nieuws en activiteiten en een lijst met mogelijkheden.

http://www.zonnebloem.nl/ : Landelijk bekend. Verzorgd vakanties en dagactiviteiten voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

www.handeninhuis.nl : Zorgt voor vervangende zorg in huis, minimaal 3 dagen.

www.mantelzorgmakelaar.nl : Franchise-organisatie van mantelzorgmakelaars.

www.werkenmantelzorg.nl : Voorlichting over de situaties t.a.v. de mantelzorger die ook een baan /betrekking buitenshuis heeft.

www.ggznederland.nl : Informatie, ook t.b.v. mantelzorgers, bij een verzorgde met psychische problemen.

Stichting Present Nederland : Vrijwilligers die op diverse plaatsen in Nederland ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. Aanvraag kan alleen via maatschappelijke of kerkelijke organisatie.

Stichting MEE Nederland : Helpt, adviseert en ondersteunt iedereen met een beperking. Ook de mantelzorger van de betreffende persoon kan bij MEE terecht.

ShareCare: Verzorgt assistentie aan de mantelzorger bij het digitaal plannen en organiseren van zorgdelen, met daarnaast de digitale 'updating' van het nieuws over o.a. de verzorgde naar familieleden.

Geriant : Stichting voor mensen met dementie en ondersteuning van cliënten en hun directe omgeving. Heerhugowaard.

Alzheimer-Nederland : Alzheimer Nederland werkt met 51 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie.