We kunnen er niet om heen. De wereld is in de ban van het Coronavirus. 
Vandaar dat we hieronder vertellen wat u kunt doen en wat u niet moet doen. 

Vragen over voorkomen besmetting

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) te voorkomen?
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes Mag ik nog de hand schudden met anderen?
Jazeker.

In Nederland is er geen wijziging in het beleid van algemene hygiënemaatregelen. Dat zijn:

Kan het nieuwe coronavirus zich via geld verspreiden?
De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein.

Kun je ook besmet raken als je een pakketje uit China bestelt?
Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven (zie eerste vraag)

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten. Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en gemeente.

Als een bezoeker van het evenement in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.Mijn kind gaat naar een kinderdagverblijf of naar school. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Nee, je kind kan gewoon naar het kinderdagverblijf of naar school. Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel.
Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. 

Word je minder besmettelijk als je je neus en keel desinfecteert met een desinfecterende oplossing?
Nee, deze vorm van schoonmaken wordt niet gebruikt om besmetting te voorkomen of voor de behandeling van een coronavirusinfectie. 

Kan besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) gebeuren via een buizensysteem?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven
niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich via een buizensysteem kan verspreiden.


Voor meer informatie over bijvoorbeeld quarantaine leest u op de site van het RIVM hetvolledige artikel klik hier