Bij Patiëntenfederatie Nederland komen signalen binnen dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op naasten van verpleeghuisbewoners om (zorg)taken in het verpleeghuis voor hen te doen. Dit kunnen grote organisaties zijn, maar ook kleinschalige voorzieningen vallen hieronder. Door personeelstekorten worden naasten gevraagd meer taken zelf uit te voeren. Dit kunnen taken zijn op het gebied van begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en administratie.
De Patiëntenfederatie wil samen met MantelzorgNL inzicht krijgen in de mate waarin naasten (zorg)taken krijgen en welke (zorg)taken dit dan zijn. Ben jij naaste van iemand in het verpleeghuis? Of van iemand die in 2022 of 2023 in het verpleeghuis woonde, maar inmiddels is overleden? Dan zijn de Patiëntenfederatie en MantelzorgNL heel benieuwd naar je ervaring.

Naar de vragenlijst