Mantelzorglijn voor mantelzorgers én voor sociaalwerkers

Jaarlijks bellen ruim vijfduizend mensen de Mantelzorglijn. Als er
ergens een plek is in Nederland waar helder wordt waar
mantelzorgers tegenaan lopen en mee worstelen, dan is het hier
wel. 'Wantrouwen naar mensen en regels te streng toepassen,
zitten oplossingen vaak in de weg.'Specialisten aan de lijn
De één is specialist juridische vraagstukken. Een ander is op z’n best als het
gaat om vragen over mantelzorg- woningen en belastingen. Terwijl weer een
andere collega vooral opveert als bellers willen sparren omdat ze emotioneel
in een lastig pakket zitten. 
 
Het zijn jaarlijks zo’n vijfduizend mensen die bellen met vragen over
zorg en ondersteuning, woon- en vervoersvoorzieningen, wet- en
regelgeving, mentorschap, levenstestamenten, financiën of bijvoorbeeld hoe
om te gaan met bepaalde situaties.

Complexe wetten en regels
De druk op mantelzorgers neemt toe, merken ze ook bij de Mantelzorglijn.
Want steeds meer mensen moeten tot op hoge leeftijd hun eigen
huishouden blijven voeren en dat lukt vaak alleen als ze, naast eventuele
voorzieningen, een beroep kunnen doen op familieleden, vrienden en
bekenden. Maar de zorg zit ingewikkeld in elkaar als je gebruik wil maken
van ondersteuning omdat het allemaal zo complex is. Elke gemeente heeft ook nog eens zijn eigen regels en er zijn veel loketten waar mensen kunnen aankloppen. Gratis informatie
De Mantelzorglijn, gefinancierd door het ministerie van VWS, is onderdeel
van MantelzorgNL. Een landelijke vereniging en belangenbehartiger voor
mantelzorgers. Dagelijks bezetten twee of drie medewerkers bij de
Mantelzorglijn een bureau met computer en headset. Ze geven bellers gratis
informatie, advies of ondersteuning.
Ook als de beller een professional of beleidsmedewerker is die samenwerkt
met mantelzorgers. De medewerkers van de Mantelzorglijn verwijzen vaak
warm door naar lokale organisaties. Denk aan sociale werkteams, ggzinstellingen, cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars, omdat zij het
meest weten van de lokale situatie waar de hulp vandaan moet komen.

Emoties
Meestal bellen mensen met een praktische vraag. Maar in de loop van het
gesprek komen vaak ook emoties naar boven.
Het maakt ze bij de Mantelzorglijn niet uit met wat voor vragen bellers
komen, hoe vaak ze bellen en hoelang de gesprekken duren. 
Vragen aan de mantelzorglijn?
Telefoon 030 760 60 55 (werkdagen 9 – 17 uur) WhatsApp: 06 27 23 68 54
mantelzorglijn@mantelzorg.nl www.mantelzorglijn.nl

Het hele artikel van Karin van Lier kunt u hier downloaden