In 2022 kreeg ruim 13 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75 jaar of ouder kreeg 31 procent mantelzorg. Ruim de helft van de mannen en vrouwen gaf aan de mantelzorg te krijgen van hun kinderen.
Dit meldt het CBS op basis van de gezondheidsenquêtes van 2021 en 2022.Mantelzorg
Mantelzorg is niet betaalde zorg die iemand krijgt van een bekende uit de omgeving, zoals een partner, ouder, kind, buur of vriend. Het aantal uren mantelzorg dat mannen en vrouwen kregen was gemiddeld 17 uur per week in 2022.

Zowel het percentage mensen dat mantelzorg kreeg als het aantal uren mantelzorg was nagenoeg hetzelfde als in 2016, toen deze vragen voor het eerst werden gesteld in de gezondheidsenquête.

Meer vrouwen dan mannen krijgen mantelzorg
Bijna 1 op de 3 vrouwen van 75 jaar of ouder krijgt mantelzorg
Met het toenemen van de leeftijd ontvangen 55-plussers meer mantelzorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt ook toe met de leeftijd: onder 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen mantelzorg in 2022.

Bijna 1 op de 3 vrouwen van 75 jaar of ouder krijgt mantelzorg
Met het toenemen van de leeftijd ontvangen 55-plussers meer mantelzorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt ook toe met de leeftijd: onder 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen mantelzorg in 2022.


Bij 3 op de 10 mannen bestaat mantelzorg uit hulp bij medische verzorging
Mensen kunnen mantelzorg krijgen in verschillende vormen, soms tegelijkertijd. Van de 55-plussers die mantelzorg ontvingen gaf 63 procent aan hulp te krijgen in het huishouden in de periode 2021/2022. Meer vrouwen kregen mantelzorg in de vorm van begeleiding of vervoer bij het bezoeken van bijvoorbeeld een arts of kapper dan mannen: 64 procent, tegen 53 procent.

Bij mannen bestond de mantelzorg juist relatief vaak uit hulp bij medische of persoonlijke verzorging.Het hele artikel lezen? Klik hier om naar de website van het CBS te gaan