Mantelzorg belangrijk thema tijdens debat woon- en zorgplannen voor ouderen
Zijn de gevolgen voor mantelzorgers wel voldoende bekend als ouderen langer thuis blijven wonen? Dit was één van de vragen van Kamerleden aan minister Helder tijdens het Tweede Kamerdebat over de woon- en zorgplannen voor ouderen.
Langer thuis is grotere druk op mantelzorg
De woon- en zorgplannen van dit Kabinet hebben als doel dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Dit moet er aan bijdragen dat de druk op de stijgende zorgkosten en de druk op het werk voor de zorgprofessional afneemt.


Voltijd werken en mantelzorgen
Kritische vragen kwamen er ook op het voornemen van het Kabinet om mensen te belonen meer uren te gaan werken, om zo de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar hoe moet je én meer uren gaan werken én meer mantelzorgen voor een naaste? Beide zaken gaan niet samen. De minister werd gevraagd om hier meer samenhang in aan te brengen.Drie belangrijke moties zijn aangenomen,
  • om te zorgen dat er voldoende zorggeschikte woningen komen in kleine dorpen in landelijk gebied.
  • roept de regering op de verdeling van arbeid en mantelzorg juist wel in samenhang te zien.
  • om te onderzoeken hoe mantelzorgers beter organisatorisch en financieel ondersteund kunnen worden.


Meer informatie?
Dit artikel komt van de website MantelzorgNL. Als u hem helemaal wil lezen klik dan hier