Werk/verlof
Indien financieel mogelijk kan je aanspraak maken op verschillende soorten verlof. Zo heb je in geval van calamiteiten recht op calamiteitenverlof. Dit verlof mag een paar uur tot een paar dagen duren en moet de werkgever altijd 100% doorbetalen.

Daarnaast bestaan er kortdurend en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof mag maximaal twee weken duren en wordt voor 70% doorbetaald door de werkgever. Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof dat maximaal 6 weken mag duren.
Per CAO kunnen deze regelingen anders zijn, dus let goed op wat hierover in jouw CAO vermeld staat.Dubbele kinderbijslag
Verleen je mantelzorg aan je eigen kind? Dan kan je recht hebben op extra toeslagen. Zo kan je dubbele kinderbijslag aanvragen voor een kind dat intensieve zorg nodig heeft. Voor thuiswonende en uitwonende kinderen gelden andere voorwaarden. Op de website van de SVB vind je meer informatie over het aanvragen van dubbele kinderbijslag.

PGB
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een toegewezen bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft, deze zelf kiest en regelt. Dit in tegenstelling tot Zorg In Natura (ZIN), waarbij de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor bepaalt wie diegene zal verzorgen of ondersteunen. Heeft jouw hulpvrager een PGB? Dan kan hij bij jou als mantelzorger zorg inkopen. In dat geval kan je dus betaald worden voor de zorg de je verleent of onkosten die je maakt, maar alleen voor het stukje zorg waar het PGB voor wordt goedgekeurd.

Reiskosten
In sommige gevallen wordt ‘zittend ziekenvervoer’ (het gebruik van de (eigen)auto, taxi of openbaar vervoer) vergoed vanuit de basisverzekering van de hulpvrager. Bijvoorbeeld wanneer de hulpvrager zich uitsluitend met een rolstoel kan verplaatsen. Maar ook bij het ondergaan van oncologische behandelingen of nierdialyses.

Maak je reiskosten voor iemand die bij jou in huis woont en (tijdelijk) naar een instelling gaat? Dan vergoeden sommige verzekeraars ziekenbezoek vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. 

Overige vergoedingen vanuit Zorgverzekering
Naast reiskosten, vergoeden zorgverzekeraars in de meeste gevallen ook zogenaamde respijtzorg. Dit is vervangende zorg om als mantelzorger even op adem te komen. Denk aan logeerhuizen of kinderopvang aan huis.

Belastingaftrek
Onder bepaalde voorwaarde kunnen reis- en andere zorgkosten voor het ziekenbezoek worden afgetrokken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de aftrek van zorgkosten.Hele artikel lezen? Die vind je hier op de website van HandicapNL