Een kwart van de werkende 60-plusssers verleent wekelijks mantelzorg. De meesten halen hier voldoening uit, een kleiner aantal vindt het zwaar of stressvol. Dit hangt af van de zorgsituatie, maar ook van de situatie op het werk. Deeltijdpensioen bijvoorbeeld kan helpen de mantelzorg lichter te maken.De oudere werkenden van nu behoren tot de eerste generatie werkenden die veel langer moeten doorwerken dan voorheen. Behalve langer doorwerken, moeten de huidige oudere werknemers voor hun naasten zorgen als die hulp nodig hebben.
Het NIDI (nationale demografisch onderzoeksinstituut) onderzocht hoe zij het geven van mantelzorg naast hun betaalde baan ervaren.

Combinatie betaalde baan en mantelzorg komt veel voor
Ongeveer 60 procent van de oudere werknemers in ons onderzoek geeft weleens hulp aan familieleden, vrienden of buren die ziek of hulpbehoevend zijn. Ongeveer één op de vier verleent die mantelzorg tamelijk frequent (ten minste wekelijks).


Meerderheid haalt voldoening uit mantelzorg
Mantelzorg in combinatie met betaald werk wordt al snel beschouwd als een pittige combinatie. Toch komt uit wetenschappelijke literatuur naar voren dat mantelzorg veelal ook positieve gevoelens oplevert én dat negatieve en positieve ervaringen zelfs samen op kunnen gaan.Vrouwen rapporteren een veel hogere belasting
Vrouwen nemen traditioneel gezien meer mantelzorg voor hun rekening dan mannen. En hoewel vrouwen en mannen gemiddeld genomen er evenveel voldoening uit halen, rapporteren vrouwen een veel hogere belasting. Zij ervaren de mantelzorg als zwaarder en stressvoller dan mannen.

Vooral lichamelijke verzorging wordt als zwaar ervaren
De zorgsituatie speelt een belangrijke rol bij mantelzorgervaringen. Bij het geven van intensieve zorg – het verlenen van lichamelijke verzorging, dagelijkse zorg en langdurige zorg – wordt de mantelzorg vaker als zwaar en stressvol ervaren.


Met deeltijdpensioen meer energie voor mantelzorgtaken
Naast de zorgsituatie speelt de situatie op het werk een rol. De werksituatie bepaalt immers hoe gemakkelijk betaald werk met mantelzorgtaken te combineren is. Tijdsproblemen zouden ondervangen kunnen worden door meer flexibiliteit in werktijden.Begrip van werkvloer vermindert ervaren belasting
Recent onderzoek op het belang van aandacht en begrip van collega’s en leidinggevenden. Oog hebben voor rolcombinaties en de mogelijke knelpunten die daaruit voortkomen, is belangrijk om participatie in zowel betaalde als onbetaalde activiteiten tot op hogere leeftijd mogelijk te maken.
Meer informatie
Het hele uitgebreide artikel staat op de website Sociale Vraagstukken en kun je HIER vinden
Auteurs van het artikel zijn:Olga Grünwald, Marleen Damman, Kène Henkens