Van alle mantelzorgers die hulp krijgen van professionals heeft een derde te maken met afgeschaalde zorg. Van hen heeft bijna de helft de afgelopen periode regelmatig tot zeer vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan de kunnen. Mantelzorgers vangen de zorg op
Vooral het afzeggen van de dagbesteding en begeleiding treffen grote groepen mantelzorgers en hun naasten. Op de voet gevolgd door verpleging en verzorging. Ondanks de inzet van mantelzorgers om de weggevallen zorg op te vangen, vindt een derde dat hun naaste momenteel onvoldoende zorg ontvangt. 

‘Altijd’ aan staan
Afgezien van de gevolgen voor de zorgvrager, merkt MantelzorgNL dat minder hulp van buitenaf ook zijn weerslag heeft op de mantelzorger. De helft van de mantelzorgers bij wie de zorg is afgeschaald heeft de afgelopen periode regelmatig tot zeer vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan te kunnen.

Mantelzorgers betalen de rekening
Volgens MantelzorgNL kun je het afschalen van de professionele zorg niet meer als een tijdelijke aangelegenheid beschouwen en enkel oproepen om samen de schouders eronder te zetten. 

Lees hier het hele artikel op Mantelzorg.nl