Als alle 5 miljoen mantelzorgers moeten worden vervangen door publieke of private alternatieven, kost dat de maatschappij zo’n 32 tot 44 miljard euro per jaar. Maatschappelijke kosten
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys, dat op verzoek van MantelzorgNL is uitgevoerd. Eerder dit jaar kwam een eerste rapport beschikbaar, waarin Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland in kaart bracht. Deze worden nu naar alle afzonderlijke gemeente vertaald op basis van inwonersaantallen. 


44 miljard euro
In heel Nederland besteedden zo’n 5 miljoen mantelzorgers ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Het gaat om circa 0,85 miljoen arbeidsjaren, zo bleek uit het Ecorys-rapport van eerder dit jaar. De totale maatschappelijke kosten van de inzet van al deze mantelzorgers bedragen zo’n 22 miljard euro


Vervangingswaarde
Mantelzorgers leveren een grote nettobijdrage aan de maatschappij, stelt Ecorys op basis van haar onderzoeksuitkomsten. ‘De vervangingswaarde van de zorg die mantelzorgers verlenen is zeventig tot honderd procent hoger dan de maatschappelijke kosten van het verlenen van de zorg; exclusief het effect op kwaliteit van leven voor mantelzorgers’, aldus een van de onderzoekers.Voorkom bezuinigingen
Gemeenten hebben de taak mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Daar krijgen ze via de Wmo geld voor van het rijk. Door de gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in veel gemeenten echter op de mantelzorg bezuinigd. 


Terugverdienen
‘Met de vertaling van het landelijke onderzoek naar gemeentelijk niveau wordt inzichtelijk welke enorme maatschappelijke bijdrage mantelzorgers leveren aan de lokale samenleving’, stelt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL: ‘Zij dragen bij aan een stevig en robuust sociaal domein. Dit onderzoek toont aan dat elke euro investering in het ondersteunen van mantelzorgers wordt terugverdiend.’


Het hele artikel lezen? Klik hier