Tijdens de Corona periode was het contact en de ondersteuning aan mantelzorgers voornamelijk online en telefonisch. 

Gelukkig is de wereld weer wat meer open en zijn de maatregelen versoepeld zodat er nu  weer meer mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten en ondersteuning.Even op een rijtje:

  • Het mantelzorg café gaat vanaf donderdag 8 juli weer van start van 14.30 -16.00 uur (1x per 6 weken om en om in Borger en Gieten)
  • De training mindfulness voor mantelzorgers start op 6 september (8 bijeenkomsten) van 19.00-21 uur bij Impuls in Gieten

Inloop spreekuur mantelzorg in de dorpshuizen kan weer starten zodra de dorpshuizen open gaan
  • Gieterveen, 2e maandag v.d maand van 15.00 -16.00 uur, start weer op 12 juli
  • Annen, 2e dinsdag v.d. maand van 10.00- 11.00 uur, zodra het dorpshuis weer open gaat
  • Gasselternijveen, 1e en 3e dinsdag v.d. maand van 10.00-11.00 uur start weer in de Spil vanaf 20 juli
  • Rolde, 2e donderdag v.d. maand van 10-11.00 uur zodra de Boerhoorn weer open gaat

Verder is de inzet van respijt vrijwilligers ook weer gestart, dit om mantelzorgers te ondersteunen door hun zorg taken even over te nemen.
Vragen?
Heb je vragen of interesse in bovenstaande activiteiten dan hoor ik het graag via de mail en neem ik contact met je op.


Contactmomenten op afstand
Daarnaast blijft er de mogelijkheid voor telefonisch en online contact voor mantelzorgers. Dit gaat via WhatsApp en via Tintenmeet:


WhatsApp
Voor individuele vragen en berichten aan de consulent Carin de Jonge via
06 11517036 en voor deelname aan groepsapp Mantelzorgcontact Impuls via
06 11517036 voor contact en snelle informatie doorsturen vanuit het regionaal en landelijk overleg mantelzorg via MantelzorgNL

Tintenmeet
Deelnemen aan de online contactgroep mantelzorg , iedere 2e dinsdag van de maand van 14.00 uur – 15.00 uur en van 19.00-20.00 uur is het mogelijk om online deel te nemen aan de contactgroep mantelzorg met de consulent mantelzorg en andere mantelzorgers via de link tintenmeet.mica.nl/mantelzorgcontact


Deze link kan geopend worden in Firefox of Google Chrome, de link voor de meeting kan gebruikt worden op de laptop of op de telefoon.