Landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel.
De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan. Als gevolg van de coronacrisis is dit alleen maar erger geworden. Dat blijkt uit de zevende Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel.Impact coronacrisis
61% van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich nog zwaarder belast door corona. Dat resultaat is niet verrassend gelet op het wegvallen van veel professionele steun. 45% van de mantelzorgers kreeg minder steun van dagbesteding en van vrijwilligers. Ook de casemanager, die als de meest noodzakelijke ondersteuning thuis wordt gezien, viel bij 20% van de mantelzorgers weg. De mantelzorger van een naaste met dementie was hierdoor de afgelopen maanden vaak op zichzelf aangewezen.

Mantelzorg voor naaste met dementie is een fulltime baan
De zware belasting van mantelzorgers is niet alleen te wijten aan de coronacrisis. Mantelzorgers voor mensen met dementie staan al jaren onder zware druk. Meer dan de helft van hen zorgt dag en nacht of dagelijks voor een naaste met dementie.
Het is dan ook niet zo gek dat maar liefst 28% aangeeft de mantelzorg nog maar maximaal een jaar vol te houden.Beter zorgen voor mantelzorgers
Juist nu moeten beleidsmakers, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars creatief zijn en samen werken aan voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met dementie. 

Een lichtpuntje: meer hulp van omgeving
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Mantelzorgers geven aan vaker gevraagd en ongevraagd hulp en begrip vanuit hun sociale omgeving te ontvangen dan in 2018. Dit betreft hulp van familieleden, vrienden en, vooral in deze tijd met corona, van buren. 

Lees hier het hele artikel