Onderzoek gespecialiseerde zorg door een informele zorgverlener

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Significant Public momenteel een onderzoek uit. Dit gaat over de ervaren knelpunten rondom het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen van gespecialiseerde zorg verlenen aan houders van een Persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke knelpunten worden ervaren en hoe vaak deze voorkomen.

Wilt u meedoen?
De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van VWS handvatten om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Heeft u zelf een pgb, bent u vertegenwoordiger van een cliënt met een pgb of bent u zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in.

Ook als u geen knelpunten ervaart is men benieuwd naar uw ervaringen. Het invullen van de enquête vraagt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. De enquête is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen.


 
Klik hier om naar de enquête te gaan

Wilt u eerst meer weten?
Voor vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kunt u contact opnemen met Irene Lapajian (irene.lapajian@significant.nl) of Ellen Westhoff (ellen.westhoff@significant.nl) via het aangegeven emailadres of contact opnemen met ons secretariaat (088-0023400) en vragen naar een van de genoemde personen.