Belangrijk bericht van het CAK

Technisch probleem
Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen.

Ze doen er alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen ze klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. April en mei hoeven niet betaald
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmohulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.

Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-.

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Lukt het niet om alles meteen te betalen?
Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Eigen bijdrage WMO

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Meer informatie
Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen?
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.
Voor meer informatie kijk op de website van het CAK