Brief aan de Tweede Kamer
In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) een Online netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorgWerk en (mantel)zorgtaken
Steeds vaker moeten mensen werk combineren met mantelzorg voor ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte en voor kinderen met levenslange, levensbrede beperkingen. Het beroep op mantelzorgers loopt enorm op – ook juist nu tijdens de corona-crisis.

Als werk en mantelzorg nog meer moeten worden gecombineerd, betekent dit dat er op de werkvloer meer aandacht moet komen voor de zorgtaken van werknemers. Werkgevers en werknemers moeten hierover meer samen in overleg. We vragen de minister hierover in gesprek te gaan met werkgevers- en werknemersorganisaties en een wettelijk mantelzorgverlof in te voeren.

Respijtzorg
Ook gemeenten spelen een rol bij het ontlasten van (werkende) mantelzorgers. Wij zien in de praktijk dat ondersteuning in de vorm van respijtzorg hard nodig is, zowel binnen gezinnen als voor mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt echter dat meerdere gemeenten bewust beleid voeren om respijtzorg te ontmoedigen of helemaal niet meer aan te bieden. We vragen de minister een einde te maken aan dit ontmoedigingsbeleid.Taskforce wonen en zorg uitbreiden
Uit recent onderzoek (Verwey Jonker Instituut) blijkt dat honderdduizend mensen met een beperking niet de woningaanpassingen, zorgondersteuning en woonbegeleiding ontvangen die ze nodig hebben. Er is een gebrek aan plaatsen voor zelfstandig wonen met aanpassing, begeleiding of zorg. Dat geldt vooral voor jongeren met meerdere beperkingen en matige of ernstige belemmeringen. Er zijn dan ook snel maatregelen nodig om jongeren en volwassenen met een beperking toegang tot passende huisvesting te geven.

Het programma Langer Thuis en de opdracht aan de Taskforce Wonen en Zorg bieden hiervoor aanknopingspunten. Beide richten zich momenteel echter primair op de doelgroep ouderen.

Ieder(in) vraagt in de brief onder andere aan de minister om de Taskforce Wonen en Zorg expliciet de opdracht te geven zich te richten op álle leeftijdsgroepen met een beperking/aandoening.

Voorkom verlenging overgangsjaar Wet zorg en dwang
De afgelopen weken is het ministerie van VWS gevraagd te overwegen om het huidige overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang te verlengen. Aanleiding hiervoor zijn de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de invoering van de wet. Voor cliënten/naasten is verlengen echter niet aan de orde. Het is voor hen van belang dat de wet uitgevoerd wordt zoals deze is bedoeld, ook tijdens de coronacrisis.

Ieder(in) krijgt verontrustende signalen van haar achterban over onvrijwillige zorg, zoals het toepassen van dwangmedicatie zonder de wet te volgen. Zoals bij iedere invoering van een nieuwe wet, kost het tijd om volledig ingebed te raken binnen een zorgorganisatie. Een verlenging van het overgangsjaar biedt hiervoor volgens Ieder(in) geen oplossing.

Andere aandachtspunten in de brief aan de Tweede Kamerleden:

  • Realiseer uitvoering van het hulpmiddelen-akkoord
  • Verbreed doelgroep bij het opzetten van expertisecentra langdurige zorg
  • Bundel de kennis en expertise voor gezinnen die te maken hebben met ZEVMB
  • Trek Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken inBron: ZorgKrant.nl - Zorgkrant.nl geeft nieuws en wetenswaardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector. ZorgKrant.nl is een onafhankelijk initiatief van de stichting Care Net Holland (CNH)

Het hele artikel vindt hier