Wet zorg en dwang is op 1 januari ingegaan

De Wet zorg en dwang (wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie die onvrijwillige zorg krijgen. En onvrijwillige opname. De Wzd trad op 1 januari 2020 in.

Vrijwillige zorg is het uitgangspunt. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg kan alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.
Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg bestaat bijvoorbeeld uit het toedienen van vocht, voeding en medicatie en beperken van de bewegingsvrijheid.


Wat betekent dit voor mantelzorgers?
Bij gedwongen zorg thuis spelen mantelzorgers een belangrijke rol. Ook bij de afweging of dit mogelijk is. De zorgprofessional blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor de gedwongen zorg.

Als mantelzorger ben je niet verplicht om zorg of toezicht op je te nemen. Wil of kun je dat niet? Dan zal de zorgaanbieder deze zorg moeten regelen.

Meer lezen? Het hele artikel kunt u hier vinden


(bron mantelzorg.nl )