Minder regels voor mantelzorg


Op donderdag 12 september heeft minister Hugo de Jonge de schrapkaart over mantelzorg ontvangen uit handen van Liesbeth Hoogendijk, directeur van de landelijke koepel voor mantelzorgers, MantelzorgNL en sprekende mantelzorger Annette Stekelenburg. Op de schrapkaart staan acties en regels voor mantelzorgers, die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.Resultaten denktank
De afgelopen maanden heeft een denktank zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Dat heeft een schrapkaart van 9 acties opgeleverd. Deze hebben o.a. betrekking op het verbeteren van het instrument mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Aan de slag met actiepunten
Betrokken partijen gaan samen met het ministerie van VWS de komende maanden aan de slag met het vereenvoudigen en verduidelijken van onder meer de mantelzorgverklaring die nu vaak vereist is voor de aanvraag een mantelzorgwoning of medehuurderschap. Het is nu in veel gemeenten onduidelijk waar je deze aanvraag kunt indienen, en wat hier in moet staan. Ook de communicatie rondom de aanvraag van een hulpmiddel moet eenvoudiger. Zorgvragers en hun mantelzorgers weten vaak niet waar zij aan toe zijn bij de aanvraag of reparatie van een hulpmiddel. Door o.a. deze punten aan te pakken wordt een aantal frustrerende of tijdrovende administratieve knelpunten voor mantelzorgers weggenomen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers hun aandacht in plaats daarvan besteden aan hun belangrijke taak: het zorgen voor hun naaste(n). De eerste acties en gesprekken zullen nog dit najaar gerealiseerd worden.

Knelpunten mantelzorgers
Mantelzorgers zijn op dit moment 17% van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week. Dat blijkt uit een enquête onder leden van het Mantelzorg NL panel. De grootste ergernissen komen neer op het te maken hebben met (te) veel verschillende instanties, en het opnieuw moeten aanleveren van dezelfde informatie bij dezelfde instantie. Ook bleek dat het merendeel van de ervaren knelpunten betrekking heeft op onduidelijkheid rondom mantelzorgwoningen en de aanvraag van een nieuw of extra hulpmiddel in een gemeente.

Bekijk het rapport 'Ontregel de Mantelzorg' (september 2019) met de schrapkaart.