Zorg u voor een ander? Het is verstandig om ieder jaar de nieuwe premie en de vergoedingen na te kijken. Kunnen u en uw naaste komend jaar nog bij dezelfde zorgverleners terecht? Welke verschillende vergoedingen voor mantelzorg zijn er en wat kunt u er mee? Is een aanvullende zorgverzekering (nog) nodig? Mogelijk kunt u kosten besparen.Basisverzekering

  • Op  de website www.ikregelmijnzorggoed.nl van Rijksoverheid leest u informatie over welke zorg vergoed wordt door zorgverzekeraars in de basisverzekering, het eigen risico en of u recht heeft op zorgtoeslag.
  • Kijk op de website van uw zorgverzekeraar welke diensten zij aan alle verzekerden bieden bij mantelzorg ongeacht een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld telefonisch advies, wachtlijstbemiddeling, een mantelzorgboek, mantelzorgpas, online cursus of korting op diensten aan huis.

Aanvullende verzekering

  • Informeer bij uw zorgverzekeraar op wiens naam de aanvullende verzekering moet staan om gebruik te maken van vergoedingen voor bijvoorbeeld of een mantelzorgmakelaar.
  • Wilt u gebruik maken van vervangende zorg uit de aanvullende verzekering? Kijk dan kritisch naar de voorwaarden, bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt en of dit passend kan zijn voor u. Een voorwaarde kan zijn dat u moet samenwonen met degene voor wie u zorgt of dat u ruim van te voren aan moet geven wanneer u vervanging nodig heeft.
  • Als uw naaste in een zorginstelling of verpleeghuis verzorgd wordt, dan is een aanvullende verzekering voor uw naaste vaak niet nodig omdat de meeste zorg uit de basisverzekering of Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt.
  • U kunt ook bij zorgverzekeraars terecht voor informatie over vergoedingen van sommige technologische hulpmiddelen zoals als wek- en waarschuwingsapparatuur, wachtlijstbemiddeling en het aanvragen van een pgb voor zorg uit de Zorgverzekeringswet. 
  • Met een collectiviteitskorting via uw werkgever, consumenten- of ledenorganisatie bespaart u op de kosten van uw zorgverzekering