Advies voor de overheid:
Meer respijtzorg specifiek voor mantelzorgers van iemand met dementie. Dat is een van de adviezen van Alzheimer Nederland aan het ministerie van VWS. Aanleiding is een Europese studie van Alzheimer Europe onder mantelzorgers in Nederland, Italië, Tsjechië, Finland en Schotland.Europese studie
Uit het onderzoek, waaraan Alzheimer Nederland aan heeft meegewerkt, blijkt dat mantelzorgers veel behoefte hebben aan passende ondersteuning. Het aanbod aan ondersteuning is er nu niet. En omdat die er niet is, voelt bijna de helft van de Nederlandse mantelzorgers zich vaak eenzaam. Ze geven aan dat familie, vrienden en bekenden de neiging hebben weg te blijven. En mensen die niet direct betrokken zijn, weten te weinig van de ziekte en de gevolgen daarvan.

Mantelzorgers moeten verschil gaan merken
De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de noodzaak voor gemeenten en zorgaanbieders om hier iets aan te doen. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland: ‘De conclusies van dit rapport onderstrepen dat er nu actie nodig is voor mantelzorgers van mensen met dementie. De programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Langer Thuis van de regering kunnen alleen slagen als deze mantelzorgers écht een verschil gaan merken.’
Betere en eerdere diagnose
Naast de problematiek rond te weinig ondersteuning voor mantelzorgers, duurt het stellen van een diagnose te lang. De Europese studie concludeert dat er gemiddeld 2,6 jaar zit tussen het ‘niet pluis gevoel’ en de daadwerkelijke diagnose. Van alle mensen met dementie in Nederland hebben er naar schatting ruim 100.000 nog geen diagnose. Zonder diagnose is het heel lastig om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.

Voor een betere en eerdere diagnose is het nodig dat signalen van mantelzorgers moeten worden genomen door zorgverleners zoals de huisarts. Meer bewustwording is nodig van huisartsen op de mogelijkheid van dementie en de noodzaak van een diagnose. Een tijdige diagnose biedt mensen met de ziekte en hun naasten de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Ook de ondersteuning van een casemanager kan met een diagnose eerder ingezet worden.Alzheimer Europe, de Europese koepelorganisatie van Alzheimerorganisaties, pleitte bij het Europees Parlement in Brussel voor gezamenlijk onderzoek, kennisdeling en meer bewustwording over de ziekte dementie