Alzheimer Nederland en mantelzorgvereniging Mezzo maken zich zorgen over het plan van het kabinet om toezicht bij onvrijwillige zorg over te laten aan mantelzorgers. Het gaat hier om zorg waarbij iemand tegen zijn of haar zin wordt opgenomen, behandeld of in vrijheid wordt beperkt. Tweede Kamerleden van de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP delen deze zorgen en hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kritische vragen gesteld.

“Wij zijn blij dat zoveel partijen in de Tweede Kamer onze zorgen delen”, aldus Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale hulp bij Alzheimer Nederland. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet wederom zorgtaken bij mantelzorgers neerlegt, terwijl we weten dat zij al overbelast zijn”.

Ontzie overbelaste mantelzorger
Kamerleden tonen zich verrast dat de minister voor mantelzorgers een rol ziet weggelegd bij het toezicht op onvrijwillige zorg. De VVD vindt het onwenselijk dat toezicht bij de mantelzorger terecht kan komen. PVV, D66 en SP maken zich zorgen dat overbelaste mantelzorgers er nog een zware zorgtaak bij krijgen. CDA en GroenLinks willen weten wie er eindverantwoordelijk is als de mantelzorger toezicht krijgt over onvrijwillige zorg.

Alzheimer Nederland en Mezzo maken zich zorgen dat zorgaanbieders verantwoordelijkheden zullen afschuiven op mantelzorgers. Julie Meerveld: “Mantelzorgers kunnen volgens de minister altijd weigeren, maar hoe voorkomen we dat zorgaanbieders oneigenlijk druk uitoefenen, bijvoorbeeld bij personeelstekorten? We weten dat het voor mantelzorgers al moeilijk genoeg is om hulp te vragen”.

Volgens de minister kan het toezicht alleen worden overgelaten aan mantelzorgers als zij dit ‘fysiek en mentaal’ aankunnen. “Het is onduidelijk wie bepaalt of de mantelzorger de zorg aankan. Sterker nog, over ondersteuning wordt in het besluit geen woord gerept”, aldus Hoogendijk.