Mantelzorgers maken weinig gebruik van vergoedingen die zorgverzekeraars hen bieden. Ze zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn of laten zich afschrikken door beperkende voorwaarden of een gebrek aan passend aanbod. Dit blijkt uit onderzoek van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.Vergoedingen onbekend
Veel mantelzorgers blijken niet goed te weten welke vergoedingen zorgverzekeraars bieden bij de zorg voor een naaste, constateert Mezzo. Twaalf procent van de ondervraagden zegt rekening te houden met vergoedingen voor mantelzorg in de keuze voor een zorgverzekering. Zij die er wél voor zijn verzekerd, maken er maar weinig gebruik van. Ze noemen beperkende voorwaarden en een niet-passend aanbod als redenen.

Vervangende mantelzorg via vrijwilligersorganisatie Handen in Huis en het vergoeden van een mantelzorgmakelaar zijn de meest gebruikte vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Van deze beide diensten geeft één op de drie mantelzorgers aan dat de vergoeding binnen het aanvullende pakket valt, maar het gebruik ervan ligt lager. Eén op de negen aanvullend verzekerde mantelzorgers maakt daadwerkelijk gebruik van een mantelzorgmakelaar. Voor de overige diensten ligt dat percentage nog lager. Ook van andere producten en diensten van verzekeraars ter ondersteuning bij mantelzorg, zoals informatie op de website of een telefonische hulplijn, maken de mantelzorgers weinig gebruik.

Gemeente of zorgverzekeraar?
Eén op de vier respondenten geeft aan niet te weten voor welke vergoeding ze bij de gemeente of zorgverzekeraar moesten zijn. Met name voor vervangende zorg, hulpmiddelen en alarmeringen voelen zij zich heen en weer gestuurd tussen de zorgverzekeraar en de gemeente, aldus Mezzo. "Mantelzorgers lijken de dupe te worden doordat het onduidelijk is of gemeenten of zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het bieden van passende zorg", zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. "Dit geeft hen extra regeldruk en frustratie." Mezzo adviseert deze mantelzorgers een Steunpunt Mantelzorg of mantelzorgmakelaar in te schakelen voor hulp. Ook wil Mezzo dat gemeenten en zorgverzekeraars samen een oplossing bieden voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.Totaalbedrag
Vergeleken met vorig jaar ziet Mezzo kleine verschillen in de aanvullende verzekeringen wat betreft vergoedingen voor mantelzorgers. Meest opvallend is volgens de vereniging dat een aantal zorgverzekeraars een totaalbedrag voor hulp bij mantelzorg heeft opgenomen. Mantelzorgers kunnen dit bedrag gebruiken voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of cursus. Volgens Mezzo is dit een goede ontwikkeling, omdat het meer maatwerk stimuleert. Zorgverzekeraar DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland hebben vervangende mantelzorg laten vervallen met als reden dat dit onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Een aantal online zorgverzekeringen biedt geen extra vergoedingen voor mantelzorg.

Aan het onderzoek van Mezzo deden 401 mantelzorgers van het Nationaal Mantelzorgpanel mee.