De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en/of zorg voor een ander. Vooral mantelzorgers jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van het zorgen voor hun naaste. Ongeveer een derde van hen geeft aan dat daardoor de laatste 6 maanden hun eigen gezondheid achteruit is gegaan. Dit blijkt uit onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.Vicieuze cirkel

Als mantelzorgers vastlopen, komen zij vaak terecht in een vicieuze cirkel. Ze raken ernstig vermoeid en worden afhankelijk van anderen om de zorgtaak te delen, waardoor mogelijkheden voor ontspanning en een sociaal leven onder druk komen te staan.

'Mijn sociale wereld is klein. Er is veel onbegrip. Soms wil ik ertegen vechten, maar ik kan mijn energie wel anders gebruiken.'Aldus een deelnemer die zorgt voor haar partner met vergevorderde Alzheimer.


Resultaten
Van de 27.000 deelnemers zorgen er 7000 voor een ander. Uit het onderzoek blijkt:

  • Een meerderheid van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving kan de mantelzorgtaak goed inpassen in het dagelijks leven en geeft het dagelijks leven een 7 of hoger.
  • 1 op de 3 mensen met een mantelzorgtaak geven het dagelijks leven een 6 of lager.
  • Een klein deel (4%) van de mensen met een mantelzorgtaak ervaren een zeer grote belasting op de eigen gezondheid.
  • 1 op de 3 mantelzorgers jonger dan 65 jaar geeft aan dat de eigen gezondheid achteruit is gegaan in de laatste 6 maanden. Dit geldt voor 1 op de 5 mantelzorgers ouder dan 65 jaar
  • 2 op de 3 (66%) deelnemers die zorgen voor iemand uit eigen omgeving als mantelzorger, hebben naast de zorg voor iemand uit eigen omgeving ook te maken met zelfzorg in verband met de aanwezigheid van een chronische aandoening of beperking.


In vergelijking met niet-mantelzorgers

Mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving geven vaker aan

  • dat de balans tussen inspanning en ontspanning in het dagelijks leven ver te zoeken is. Dit geldt voor 30% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 16% van de mensen zonder deze mantelzorgtaak.
  • dat zij hun leven uit balans vinden als het gaat om alleen zijn en mensen om zich heen hebben. Dit geldt voor 20% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 11% van de mensen zonder deze mantelzorgtaak.
  • dat zij weinig eigen keuzes (kunnen) maken
  • Dit geldt voor 11% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 3% van de mensen zonder mantelzorgtaak.


Meer informatie

Kunt u leven zoals bij u past? Beleidsrapportage 4