Wie het niet meer lukt om zelf zijn of haar huis schoon te houden kan in aanmerking komen voor schoonmaakondersteuning.
Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels hiervoor overigens wel op een paar punten veranderd.


Verhoging vast aantal uren per week
In de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is het aantal uren voor huishoudelijk hulp verhoogd van 2,5 naar maximaal 3 uur per week.
Er hoeft niet van het maximaal aantal uren gebruik gemaakt te worden, maar wanneer die 3 uur nog niet genoeg is kan dit gemeld worden bij het sociaal team van de gemeente. Die kijken dan naar de situatie zodat de zorgvrager de ondersteuning krijgt die noodzakelijk is.

Vaste financiële bijdrage van de gemeente
Wanneer huishoudelijk hulp wordt aangenomen via één van de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft gesloten dan krijgt de zorgvrager een financiële bijdrage van 10 euro per uur. De overige kosten moet zelf worden betaald.

Extra tegemoetkoming
Met een laag inkomen (lager dan 120 procent sociaal minimum) bestaat de mogelijkheid om een extra tegemoetkoming te ontvangen. Ook hierover kan men terecht bij het sociaal team.

Meer informatie
Het Sociaal Team Aa en Hunze is te bereiken via telefoonnummer 0592 263468 of mail sociaalteam@aaenhunze.nl