Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, waaronder mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers.

Kwaliteit van leven kan beter
De helft van de mensen zegt dat zijn kwaliteit van leven omhoog kan. Om dit te bereiken is maatwerk nodig. Met passende oplossingen kunnen mensen zichzelf in meerdere opzichten beter redden in en om het huis, op het werk of in andere situaties. Ook is het dan makkelijker om sociale contacten te onderhouden.

Meer of andere ondersteuning
De helft van de mantelzorgers geeft aan dat zij met meer of andere ondersteuning hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Vooral op het vlak van (vrije) tijdsbesteding, kunnen gaan en staan waar ze willen en het onderhouden van sociale contacten en relaties.
Opvallend is dat er weinig gebruik gemaakt wordt van mantelzorgondersteuning. “Ik heb hulp nodig om de mantelzorg minder zwaar te laten zijn. Ik ben nu voor 55 tot 60 uur per week mantelzorger gedurende 12 jaar. Dat breekt me op”, laat een deelnemer weten. Veel mensen zien mogelijkheden om met meer of andere hulp en/of hulpmiddelen hun situatie te verbeteren.

Een deel van de mensen is van mening dat passende zorg en ondersteuning niet binnen hun bereik ligt. De twee meest genoemde redenen zijn het niet kunnen betalen (44%) en er niet voor in aanmerking komen (38%). Dit heeft een negatief effect op mensen en hun vertrouwen in de zorg.

Maatwerk als voorwaarde
Mijnkwaliteitvanleven.nl bekijkt hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Uit reacties van deelnemers blijkt dat maatwerk vaak ontbreekt. Mensen hebben het gevoel dat het afhangt van de persoon die zij spreken of zij tot een passende oplossing voor hun situatie kunnen komen.

“Je moet weten wat de situatie van mensen is, anders kun je geen maatwerk leveren”, zegt  Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. “Een deel van de mensen kan niet alles doen wat ze willen. Dit kan hun kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Het is belangrijk dat professionals zich daarvan bewust zijn en ernaar handelen.”

Advies aan gemeenten en zorgaanbieders
Ook laat het onderzoek kansen voor verbetering zien. Er blijkt duidelijk uit dat maatwerk leidt tot meer kwaliteit van leven. De samenwerkende organisaties achter Mijnkwaliteitvanleven.nl adviseren gemeenten en zorgaanbieders de situatie en ervaringen van de mensen doorlopend in beeld te brengen. Alleen dan kunnen professionals daadwerkelijk verschil maken in het leven van de mensen die hulp vragen en betrokken mantelzorgers.

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Help mee!
Wilt u ook meehelpen om de zorg van Nederland te verbeteren? Dan kunt u de vragenlijst invullen op www.mijnkwaliteitvanleven.nl.