Nieuwe mantelzorgcijfers vragen om vernieuwde kijk op ondersteuning

Uit het op 15 december 2015 gepubliceerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland 4 miljoen mantelzorgers telt.
Daarvan voelt 1 op de 10 zich zwaar belast en 1 op de 3 verliest weleens geduld. Dit komt vaker voor als zij zich door het helpen belast voelen. Deze overbelasting is te voorkomen met goede ondersteuning. Voorkomen is daarbij beter dan genezen.

Preventieve aanpak
Serieus aan de slag met het terugdringen van het aantal overbelaste mantelzorgers moet beginnen bij de groep van 80% waarbij het mantelzorgen (nog) lekker loopt. Preventieve ondersteuning dus om overbelasting te voorkomen: Dit kan door in een vroeg stadium duidelijk te maken: wat is mantelzorg, wat kun je doen om overbelasting te voorkomen en waar vind je hulp. Niet alleen bij de mantelzorger, maar ook bij de omgeving van de mantelzorger.


Voorkomen in plaats van genezen
Het onderwerp ondersteuning komt vaak pas ter sprake als bij de mantelzorger het water al aan de lippen staat. 

Een voorbeeld:
Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mantelzorgers familie of vrienden niet om hulp durft te vragen of hen niet wil vragen. Of dat de hulpvrager geen hulp van een ander wil. Als de mantelzorger zich hierin berust is het risico op overbelasting groot. Maar wanneer een mantelzorger in een vroeg stadium zich bewust is van de voordelen om de zorg met anderen te delen blijft hij langer in balans. En als de zorg dan toch zwaarder wordt, kunnen meerdere mensen dit signaleren.

Meer informatie

Het hele artikel

SCP rapport - Informele hulp: wie doet er wat?

Persbericht SCP- Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp

Mantelzorg in cijfers