Mantelzorgers hebben zo veel extra kosten, dat sommigen van hen in de financiële problemen komen.

Uit een peiling onder bijna 500 mantelzorgers blijkt dat 55 procent financieel krap bij kas zit of zelfs geld tekort komt. 15 procent van de ondervraagden gaf aan dat de extra kosten zo hoog zijn, dat ze minder aandacht en zorg kunnen besteden aan hun naaste.

Het gaat om kosten van bijvoorbeeld telefoongesprekken, brandstof, parkeren en het doen van de was. Jaarlijks zijn mantelzorgers daar zo'n 1100 euro aan kwijt.

Financiële tegemoetkoming
Volgens Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk zouden gemeenten mantelzorgers meer moeten helpen door ze financieel tegemoet te komen. Ook pleit ze voor een belastingvoordeel. "Mantelzorg hoeft niet financieel aantrekkelijk te worden, maar we moeten af van de situatie waarin mensen financieel gestraft worden omdat zij zorgtaken op zich nemen", zegt Hoogendijk tegen het Nederlands Dagblad.

Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander.
55% van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Voor 15% staan de kosten het zorgen zelfs in de weg. Zij hebben minder hulp gegeven dan gewenst vanwege de kosten. Alleen al was-, reis- en telefoonkosten komen neer op 1.100 euro op jaarbasis.

Reiskosten
De gemiddelde reisafstand van mantelzorgers die niet samenwonen met hun zorgvrager (52% van de ondervraagden) ligt op 31 kilometer enkele reis. 41% bezoekt zijn zorgvrager 1 a 2 keer per week en zelfs 16% gaat vrijwel dagelijks. Dit komt neer op een gemiddelde van 95 euro per maand aan reiskosten. Daarnaast vervoert 85% van de mantelzorgers de zorgvrager ook naar zijn of haar afspraken. Ook hier zijn brandstof en parkeerkosten verbonden.

Voor alle mantelzorgers geldt dat telefoonkosten, die te maken hebben met de zorg voor een ander, gemiddeld 40 euro per maand liggen.

Indirecte kosten en inkomsten
De onderzochte was-, reis- en telefoonkosten zijn direct toe te schrijven aan de portemonnee van de mantelzorger.
Voor mantelzorgers die samenwonen met degene voor wie zij zorgen liggen de kosten vele male hoger. Zij worden geconfronteerd met kosten voor de zorgvrager zoals eigen bijdrages in de zorg, de aanschaf van hulpmiddelen etc.

In dit onderzoek zijn deze kosten buiten beschouwing gelaten. Naast kosten zijn er vaak ook minder inkomsten. In de toelichting bij de open vragen werd opvallend vaak genoemd dat mantelzorgers zich gedwongen voelen om te stoppen met werken. Uiteraard is dit wel van toepassing op het besteedbaar inkomen van de mantelzorger.

bronnen: Mezzo en ANP

Klik hier voor de onderzoeksresultaten: Onderzoeksresultaten Extra kosten mantelzorg