Mantelzorg en vergunningvrij bouwen regels voor een huisvesting van mantelzorg

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om huis-vesting voor mantelzorg bij of aan (uw eigen) huis te laten bouwen. Sinds 1 november 2014 is daar vaak geen vergunning meer voor nodig. Wat is huisvesting voor mantelzorg precies en welke regels gelden daarvoor?

Wanneer is er sprake van mantelzorg?
Wat mantelzorg betekent is terug te lezen in het Besluit omgevingsrecht. Er moet in ieder geval een situatie zijn waar sprake is van “intensieve zorg of begeleiding (…) die de gebruikelijke zorg overstijgt”.

Wat is gebruikelijke zorg? en wanneer wordt de gebruikelijke zorg overschreden?

 • Gebruikelijke zorg: “de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden”. Denk bij normaal dage-lijkse zorg aan: boodschappen doen, huishou-ding, persoonlijke verzorging, dagbesteding, medicatie toedienen, etc.
 • Bij gebruikelijke zorg kan geen aanspraak worden gemaakt op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Wet langdurige zorg (WLZ).
 • Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit aanmer-kelijk overschreden (sprake van overbelasting). Daarbij gaat het over het algemeen over een periode langer dan 3 maanden.
 • Bij zorg vanuit de Wmo en/of WLZ kan sowieso sprake zijn van mantelzorg. Zonder deze zorg-vraag of indicatie kan gevraagd worden om de overbelasting aan te tonen, bijvoorbeeld via een indicatie van een sociaal-medisch adviseur.

 

Wat is huisvesting voor mantelzorg?

Huisvesting voor mantelzorg is een woonruimte op het terrein bij uw eigen huis. Deze woonruimte is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in de woonruimte wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.U kunt (kant-en-klare) mantelzorgunits in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouw-en tot huisvesting voor mantelzorg. vergunningvrij bouwen en gebruiken Omdat er geen vergunning meer nodig is voor huis-vesting van mantelzorg, hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten.

Er gelden hiervoor wel regels:

 • Er moet sprake zijn van mantelzorg. Bijvoorbeeld uw ouders verzorgen of boodschappen doen of grootouders die op kleinkinderen pas-sen is in veel gevallen normaal dagelijkse zorg, dus geen mantelzorg.
 • Is er wel sprake van mantelzorg dan moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de bouwmogelijkheden op het terrein van uw woning, de omvang en de plaats van het bouwwerk.
 • Vergunningvrij maakt niet regelvrij. U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en isolatie.
 • Informeer tijdig bij de gemeente naar de (on)mogelijkheden om problemen en onnodige kosten te voorkomen. de belangrijkste regels en mogelijkheden
 • Bij mantelzorg is er sprake van huisvestiging door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • Bij gerede twijfel, klachten of handhavingsverzoeken over de mantelzorgrelatie, zal de gemeente vragen om een verklaring/indicatie van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie, waaruit de (mantel)zorgbehoefte blijkt.
 • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden voor huisvesting van mantelzorg. U hoeft een garage die gebruikt wordt voor huisvesting van mantelzorg dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Een mantelzorgunit moet worden verwijderd van uw terrein.
 • U mag bij huisvesting van mantelzorg alleen de begane grondvloer gebruiken als leefruimte.
 • Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot huisvesting van mantelzorg? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouw-en. Bestaande bouwwerken mogen altijd gebruikt worden voor huisvesting van mantelzorg, maar u moet wel voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
 • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgunit én woont u buiten de bebouwde kom, dan zijn er extra mogelijkheden voor de bebouwingsopper-vlakte (max. 100 m2).

Vragen?
Als u vragen heeft over vergunningvrij bouwen en/ of mantelzorg kunt u contact opnemen met het klant-contactcentrum fysieke omgeving, via het telefoon-nummer 14 0592.