Werknemers moeten worden doorbetaald als ze langdurig verlof nemen om voor een ziek familielid te zorgen. SP-Kamerlid Tjitske Siderius heeft dat voorgesteld in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Siderius' voorstel:

Mantelzorgers zouden minimaal 70 procent van het minimumloon moeten ontvangen bij langdurig zorgverlof (tot zes weken).
Bij kortdurend zorgverlof (tot twee weken) bestaat al een doorbetalingsregeling. Die bedraagt 70 procent van het salaris.

Siderius wijst erop dat er fors wordt gekort op de thuiszorg. Het kabinet gaat ervan uit dat mantelzorgers een deel van de taken overnemen. Mantelzorgers worden daardoor volgens haar steeds meer belast. ''Als het kabinet vindt dat we meer voor elkaar moeten zorgen, moeten mensen daar ook de mogelijkheid toe krijgen.''