De koepel van gemeenten probeert via de achterdeur toch verplichte mantelzorg in te voeren.

Huisgenoten van langdurig zieken zouden minstens anderhalf uur per dag gratis zorg moeten verlenen. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) waarschuwt dat lokale overheden over de schreef gaan als ze familie hiertoe dwingen.

Ondersteuning
Taken als thuishulp, begeleiding en ondersteuning komen vanaf januari op het bordje van de gemeenten. Hun koepel, de VNG, adviseert nu om standaard te rekenen op anderhalf uur hulp per dag van mensen die bij een zieke in huis wonen. Vaak worden die adviezen letterlijk overgenomen.
 

Wettelijke plicht?
De VNG lobbyde vorig jaar stevig voor een wettelijke plicht tot mantelzorgen. Zonder dwang zou het onmogelijk zijn om de bezuinigingen te halen die het kabinet oplegt, aldus de koepel. Van Rijn en de Tweede Kamer voelden echter niets voor dwang. Die lijkt er nu toch te komen, ontdekte CDA-Kamerlid Keijzer.

Brief aan gemeenten
Volgens de gemeentekoepel mag anderhalf uur ’bovengebruikelijke’ zorg ’voor rekening van de cliënt’ komen, zo staat in een brief aan de gemeenten. Die regel zou nu ook gelden in rijkswetten. Dat is alleen niet zo, zegt Keijzer. Ze wijst erop dat de hoogste rechter in deze de overheid in mei terugfloot. „Nu legt de VNG de regels verkeerd uit, zodat ze alsnog een manier heeft om mantelzorg te verplichten. Maar ik waarschuw gemeenten vast: als je dit invoert, zal je rechtszaak na rechtszaak verliezen.”
 

Nooit een verplichting
„Mantelzorg is nooit een verplichting,” benadrukt staatssecretaris Van Rijn. „Het lijkt er nu op dat de gemeente eerst kijkt of er mantelzorg verleend wordt, en dan bekijkt hoeveel zorg extra er nog nodig is. Maar het moet juist andersom.”