De Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER) verdwijnen. Daar stemde de Eerste Kamer op 3 juni 2014 mee in. De CER en Wtcg worden alleen nog over 2013 uitbetaald.

Ondersteuning vanuit de gemeenten
Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven.

De landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan.

Brief met antwoordkaart
Komt u in aanmerking voor een CER 2013 of Wtcg 2013? Dan ontvangt u van het CAK een brief over het intrekken van deze regelingen. Via een antwoordkaart kunt u aangeven of uw gegevens doorgestuurd mogen worden naar de gemeente. Uw gemeente kan u dan informeren over hun beleid.

Het al dan niet terugsturen van de antwoordkaart heeft geen consequenties voor de door de gemeente verstrekte ondersteuning. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, moet ook ondersteuning krijgen.

De ondersteuning van gemeenten kan per gemeente verschillen. Welke regelingen gemeenten inzetten en welke criteria ze daarbij hanteren, bepalen de gemeenten zelf. Gemeenten kijken naar iedere individuele situatie.