Ruim 4.000 vragen en klachten voor Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst

Financiën, arbeid en zorg, wonen, overbelasting en klachten over intramurale zorg. Dat zijn de onderwerpen waarover mantelzorgers vragen hebben. Zo blijkt uit de ruim 4.000 vragen en klachten die de Mantelzorglijn en de Sociaal Juridische Dienst (SJD) van Mezzo in 2013 ontvingen.

De Mantelzorglijn geeft informatie en advies over mantelzorg. De SJD biedt ook praktische ondersteuning aan mantelzorgers, bijvoorbeeld door het maken van een bezwaarschrift. Ook niet-mantelzorgers kunnen bellen of mailen voor informatie over mantelzorg, zoals hulpvragers of beroepskrachten.

Mantelzorglijn

  • Zo’n 41% van de vragen die de Mantelzorglijn binnenkrijgt gaat over financiën, met name over vergoedingsmogelijkheden zoals het Mantelzorgcompliment, aftrekposten voor de Belasting en vergoedingen bij zorgverlof.
  • Werkende mantelzorgers vragen naar de mogelijkheden van verlofregelingen, maar bellen ook omdat hun werkgever niet mee wil werken aan de uitvoering daarvan. Daarnaast valt op dat werkende mantelzorgers onvoldoende geholpen zijn met alleen verlofregelingen. Er is behoefte aan meer maatwerk.
  • Ook mantelzorg en wonen houdt veel mensen bezig. Er blijken veel verschillen te zijn in gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld voor het plaatsen van mantelzorgwoningen. Er zijn veel bovendien signalen dat mantelzorgers wachten met het samenwonen met hun ouders, vanwege de zogenaamde kostendelersnorm, ook wel ‘mantelzorgboete’ genoemd.
  • Veel mantelzorgers die bellen hebben behoefte aan een luisterend oor en advies op maat. De Mantelzorglijn biedt dit.

 

Sociaal Juridische Dienst

De Sociaal Juridische Dienst van Mezzo behandelde in 2013 meer klachten over de intramurale zorg. Deze klachten gaan over de kwaliteit van de zorg, maar ook de bejegening van de mantelzorger.

 

De belangrijkste trends die gesignaleerd worden:

  • steeds meer mantelzorgers zijn geen familie van de zorgvrager
  • er is een toenemende behoefte aan respijtzorg
  • er ontstaan in toenemende mate verschillen tussen beleid van gemeenten op het gebied van zorg en mantelzorg. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen mantelzorgers.

 

Heeft u een vraag?

De Mantelzorglijn is er voor alle mantelzorgvragen. De Sociaal Juridische Dienst ondersteunt bij juridische vragen.