Drie redenen voor de Eerste Kamer om af te zien van de 'mantelzorgboete'

Vanaf 1 juli 2015 geldt: als een AOW'er met zijn kind gaat samenwonen, ontvangt hij aanzienlijk minder pensioenuitkering van de overheid. Het gaat om de helft van het minimumloon. Dit is geregeld in de Wet werk en bijstand, die in februari door de Tweede Kamer werd  aangenomen. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren halverwege juni.

1. De kostendelersnorm is onrechtvaardig

Mantelzorgers nemen hun verantwoordelijkheid nu de kosten in de zorg de pan uitrijzen en de verzorgingshuizen worden gesloten. Samenwonen met je ouders is een goed alternatief om langer thuis wonen mogelijk te maken. De kostendelersnorm wordt door mantelzorgers als onrechtvaardig ervaren en belemmert goede initiatieven.

 

2. Druk op de zorg neemt toe

Mezzo krijgt veel reacties binnen van mantelzorgers die afzien van plannen om samen te gaan wonen met hun ouders, uit angst voor de boete. Dit staat haaks op het beleid om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Dit betekent dat de druk op de thuiszorgmedewerkers en andere zorgprofessionals toe zal nemen.  

 

3. Besparing voor kabinet zal tegenvallen

Om langer thuis te kunnen blijven wonen komen mensen in beweging en moeten initiatieven die dit mogelijk maken, worden gestimuleerd. Zorgen voor elkaar moet ook financieel aantrekkelijk zijn. De regels moeten meewerken. Met deze maatregel verandert er niets en zullen de besparingen voor het minder uitkeren van de AOW mogelijk tegen kunnen vallen voor het kabinet.