Mantelzorger wil goede gemeentelijke regeling respijtzorg

Mantelzorgers verwachten steeds vaker respijtzorg nodig te hebben. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Mezzo roept daarom op deze (preventieve) ondersteuning goed  te regelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment slechts 22% van de ondervraagden gebruik maakt van respijtzorg.

 

Daarbij gaat het om:

 • zorg door het eigen netwerk, vrienden, familie of kennissen (46%)
 • zorg door vrijwilligers (11%)
 • dagbesteding/dagopvang (59%)
 • kortdurend verblijf/logeeropvang (32%)
 • Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk.

 

Meldingen

Uit meldingen die Mezzo binnenkrijgt blijkt dat

 • mantelzorgers soms niet weten welke mogelijkheden voor opvang er zijn
 • gemeenten of organisaties hen niet kunnen informeren
 • er niet genoeg geld beschikbaar is
 • dat het aantal plekken waar opvang mogelijk is kleiner wordt, omdat instellingen sluiten

Meer behoefte aan respijtzorg

60% van de ondervraagden geeft aan in de toekomst meer behoefte te hebben aan respijtzorg.

 

Daarbij gaat het om

 • vervangende zorg binnen- en buitenshuis
 • zorg uit het eigen netwerk en professionele zorg

 

48% hoopt op meer mogelijkheden voor kortdurend verblijf/logeeropvang, 48% op opvang door het eigen netwerk. Ook de behoefte aan dagbesteding en dagopvang is groot (45%).

Eigen positie
Deze uitslag onderstreept het belang van een goede, eigen positie van mantelzorgers in het keukentafelgesprek of het wijkteam. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor een goede mix van formele en informele zorg en het regelen van preventieve ondersteuning in de Wmo.

Gelijktijdig
Informele en formele zorg moeten gelijktijdig kunnen worden ingezet. Niet eerst de mantelzorger en het eigen netwerk en dan pas de professional. Dat zal onherroepelijk leiden tot overbelasting en uitval van mantelzorgers.
Juist aan een combinatie van mogelijkheden is grote behoefte. Dat maakt zorgen op eigen wijze daadwerkelijk mogelijk.