Mantelzorgers willen dat gemeenten meer gaan doen aan het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers. Ook zouden gemeenten zich intensiever moeten inzetten om mantelzorgers te betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Van de 454 respondenten is daarnaast slechts 16% tevreden over de aandacht van de WMO-consulent voor de positie van de mantelzorger. 38% geeft aan geen contact te hebben gehad met het WMO-loket, 36% is ontevreden.
Degenen die wel tevreden zijn (16%), zijn vrijwel allemaal ook tevreden over de aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers in hun gemeente. De werkwijze van het WMO-loket dient voor mantelzorgers als een visitekaartje voor het gemeentelijk beleid op het thema mantelzorg.

Een opvallend resultaat is dat 89% van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft te zullen gaan stemmen. Dat is ruim boven de verwachte landelijke opkomst van de stemgerechtigden. 67% laat het thema mantelzorg sterk meewegen in zijn stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

De resultaten van de peiling sterken Mezzo in haar mening dat mantelzorgers, via het Wmo-loket, een eigen plek moeten hebben bij de toewijzing van zorg in het zogenoemde keukentafelgesprek. In dat gesprek moet, volgens Mezzo, niet alleen aan de orde komen wat mantelzorgers kunnen doen, maar ook welke ondersteuning zij nodig hebben om het zorgen vol te houden, passend bij hun eigen leven.
Daarbij gaat het om maatwerk. Aandacht voor de combinatie van werk en zorg, voor het inkomen, voor de sociale activiteiten, goede informatie en voorzieningen en de eigen tijd van de mantelzorger. En aandacht voor de tijdige mix van professionele en informele zorg. Dit om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Door mantelzorgers serieus te nemen houden zij het langer vol.

De punten op een rij:

 • Stel de inbreng en vraag van mantelzorgers centraal bij het maken van gemeentelijke mantelzorgbeleid. Uitgangspunt is dat mantelzorgers zelf de regie houden en keuzemogelijkheden hebben.
 • Nodig mantelzorgers altijd uit voor het keukentafelgesprek. Zij kennen de situatie als geen ander. Breng in kaart wat de mantelzorger doet.
 • Zorg voor onafhankelijke ondersteuning voor de mantelzorger en cliënt.
 • Bied maatwerk
 • Zorg voor tijdige mix van formele en informele zorg
 • Zorg voor ondersteuning op maat, zoals goede informatie en voorzieningen, respijtzorg


De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg

 • Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.
 • Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
 • 2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp
 • 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken
 • In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen verlenen als vrijwilliger 1-op-1 hulp aan mensen die thuis wonen.
 • Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorger