Met ingang van 1 januari 2010 is de erfbelasting ingevoerd (voorheen successierecht).

Voor mantelzorgers kan dit positieve gevolgen hebben en kunt u recht hebben op een verhoogde vrijstelling. U moet dan voldoen aan de voorwaarden onder A of onder B.

Voorwaarden A
Familieleden waarvan de een mantelzorg verleent aan de ander, zijn partners voor de erfbelasting als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De mantelzorger heeft een Mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden.
  • Zij zijn bloedverwanten in de eerste graad.(ouder/kind)
  • Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner minstens een half jaar een gezamenlijk huishouding gevoerd op één adres.
  • Ze staan allebei minimaal een half jaar op dat adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • Ze hebben een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een zorgverplichting.

Voorwaarden B
Familieleden waarvan de één mantelzorg verleent aan de ander, zijn ook partners voor de erfbelasting als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden.
  • Ze zijn bloedverwanten in de eerste graad (ouder/kind).
  • Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner minstens vijf jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres.
  • Ze staan allebei minimaal vijf jaar op dat adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

LET OP:
Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.

Als de mantelzorger zelf getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst kan deze géén partner zijn van zijn ouder.

Vruchtgebruik woning
Kinderen die de woning van hun ouders in vruchtgebruik hebben, betalen erfbelas­ting over de waarde van de woning op het moment van overlijden van de ou­ders. Voorheen betaalden zij erfbelasting over de (lagere) waarde van de woning op het moment dat de ouders het huis overdroegen. Er is een overgangsregeling: mensen die voor 1 januari 2010 onder de oude regeling vielen, kunnen hier gebruik van blijven maken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst