Als degene voor wie u zorgt ziektekosten heeft, kunnen sommige kosten van zijn of haar belasting afgetrokken wordt. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. De regeling 'aftrek specifieke zorgkosten' vervangt sinds 2009 de oude regeling 'aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven'.

Het onderstaande artikel is van de website van de Rijksoverheid gehaald.

Aftrekbare specifieke zorgkosten
U mag uitgaven aftrekken voor:

 • geneeskundige en heelkundige hulp;
 • voorgeschreven medicijnen;
 • hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel;
 • vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis;
 • een dieet;
 • extra gezinshulp;
 • extra kleding en beddengoed;
 • reiskosten ziekenbezoek.

Zorgkosten andere personen uit huishouden
De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden. Dit zijn:

 • uw fiscale partner;
 • uw kinderen jonger dan 27 jaar;
 • ernstig gehandicapten personen van 27 jaar of ouder die bij u in huis wonen;
 • ouders, broers en zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg.

Alleen kosten boven drempelinkomen
U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. De hoogte van het drempelbedrag verschilt als u een fiscale partner heeft.

Belastingaangifte specifieke zorgkosten
U kunt de specifieke zorgkosten die u in 2010 heeft gemaakt aftrekken in uw belastingaangifte van 2010. Deze aangifte krijgt u 2011. Meestal ontvangt u automatisch bericht van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen. Heeft u recht op een teruggaaf, dan ontvangt u het geld in 2011.

Als u niet in Nederland verzekerd bent, maar wel belasting betaalt in Nederland, kunt u ook specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de BelastingTelefoon.

Meer informatie aftrek specifieke zorgkosten
Meer informatie over aftrekbare specifieke zorgkosten vindt u op de website van de Belastingdienst. Met vragen kunt u bellen met de BelastingTelefoon.

Hulp nodig?

De BelastingTelefoon (0800–0543).
De BelastingTelefoon is gratis en is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00-20.00 uur en op vrijdag van 8.00-17.00 uur. In de maand maart is de BelastingTelefoon ook bereikbaar op vrijdagavond tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00-17.00 uur.

Regionale belastingkantoren.
Ouderen en mensen met een laag inkomen kunnen gratis een persoonlijke invulhulp krijgen bij een regionaal belastingkantoor. Via de BelastingTelefoon kunt u daarvoor een afspraak maken. Een overzicht van regionale belastingkantoren vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Vak- of Ouderenbond
Als u of de zorgvrager lid bent van de vakbond of ouderenbond kunt u contact opnemen met de belastingservice van die bond.