Een commissie gaat herziening van het belastingstelsel onderzoeken. Ondermeer of er meer rekening gehouden kan worden met mantelzorg en vrijwillgerswerk. Staatssecretaris Weekers stemde hier op 11 oktober mee in.

Hiervoor was een motie in de Tweede Kamer ingediend die door de meerderheid werd ondersteund.

De huidige belastingwetgeving kan nadelige gevolgen hebben wanneer één van de partners door mantelzorg niet kan werken. Terwijl de mantelzorger werk doet dat een behoorlijke maatschappelijke besparing oplevert. Zo beschrijft Mezzo in haar rekening.