Mantelzorg kost geld. Denk aan reiskosten of kosten voor verzorging en speciale voeding. En misschien gaat u wel minder werken; dan heeft u minder inkomen. Veel mantelzorgers hebben vragen over geldzaken. De Rabobank heeft de meest gestelde op een rijtje gezet.


Ik ben mantelzorger voor mijn vader en doe veel voor hem. Kan ik daar een vergoeding voor krijgen?

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Toch kunt u sommige kosten vergoed krijgen. Zo geven sommige zorgverzekeraars in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. En kunt u bijvoorbeeld reiskosten of parkeerkosten vergoed krijgen.

U leest er meer over in dit artikel.

Daarnaast kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen en ondersteunen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Het kan gaan om een geldbedrag, maar ook om uitjes of kortingsbonnen.

En verleent u zorg die normaal gesproken door professionals wordt uitgevoerd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een persoonsgebonden budget 

Ik zorg voor mijn ouders en maak veel reiskosten als ik ze bezoek. Bestaat daar een vergoeding voor?

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. U woont misschien niet in de buurt van degene voor wie u zorgt. Of u rijdt vaak naar de dokter of het ziekenhuis. Er is geen algemene regeling voor vergoeding van deze reiskosten. 

U kunt in bepaalde gevallen de kosten opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
Ook een idee: misschien kunt u de kosten delen met familieleden? In ieder geval kunt u proberen te besparen op de reiskosten. MantelzorgNL geeft 6 tips.
Mijn vader woont bij mij, maar hij ligt al een aantal maanden in een revalidatiecentrum. Ik moet lang reizen om bij hem op bezoek te gaan. Krijg ik die reiskosten vergoed?

In bepaalde gevallen zijn de reiskosten voor ziekenbezoek aftrekbaar van de belasting. Het zijn dan ‘specifieke zorgkosten’. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

U moet samenwonen met degene die u verzorgt en deze persoon moet langer dan een maand in een instelling verblijven. Een andere voorwaarde is dat de reisafstand tussen uw huis en de instelling meer is dan 10 kilometer – enkele reis.

Ik wil graag mijn moeder in huis nemen. Heeft dat gevolgen voor haar AOW en pensioen?

Samenwonen kan een negatieve invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL.. De AOW wordt in principe niet gekort, omdat uw moeder bij haar eigen dochter gaat wonen.
Meer hierover leest u op de website van de de Sociale Verzekeringsbank Er kunnen wel gevolgen zijn voor het pensioen. Daarover kan haar pensioenaanbieder meer vertellen.

En als ik zelf een uitkering heb? Heeft het dan financiële gevolgen als ik mijn moeder in huis neem?

Als u een uitkering heeft, kunt u te maken krijgen met de de kostendelersnorm.  Samenwonen met andere volwassenen heeft gevolgen voor het bedrag dat u ontvangt. Deze norm geldt voor uitkeringen uit de volgende wetten: de participatiewet (de bijstandsuitkering), AIO, ANW, IOAW en de IOAZ. De kostendelersnorm is niet van toepassing op een WAO-, WIA- of WAjong uitkering.

Voor mijn vader wil ik graag een mantelzorgwoning in mijn tuin zetten. Kan ik daar subsidie voor krijgen?

De gemeente geeft geen vergoeding voor de aanschaf van een mantelzorgwoning. Moet u iets aanpassen aan de mantelzorgwoning? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor vergoeding uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informeer hiernaar bij het Wmo-loket.

Mijn partner is ernstig ziek en daarom moet ik vaker wassen. Ook moet ik vaker nieuwe kleding en beddengoed kopen. Kan ik die kosten ergens vergoed krijgen?

Kosten voor extra kleding en beddengoed zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Er geldt een vast bedrag per jaar: 300 euro (2019). Zijn uw kosten hoger? Misschien mag u dan een hoger bedrag aftrekken. U moet wel bewijzen hebben van alle kosten. Bewaar dus de kassabonnen. Meer informatie vindt u op de  de website van de Belastingdienst.

Ik ga minder werken om voor mijn partner te kunnen zorgen. Een deel van mijn inkomen valt dus weg. Kan ik dat compenseren?

Een werkende mantelzorger heeft recht op verschillende verlofregelingen. Het zijn wettelijke regelingen. Let op: het kan zijn dat in de cao van uw bedrijf andere afspraken staan.
Die gaan boven de wettelijke regeling, ook als ze nadeliger zijn. Informeer bij uw werkgever of bij de afdeling Personeelszaken. In sommige gevallen kunt u aanmerking komen voor een vergoeding uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dan moet u de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is.

Heeft een vergoeding uit het pgb gevolgen voor een uitkering?

Als u betaald wordt uit het pgb van degene voor wie u zorgt, is dat inkomen. Het kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Bespreek de situatie met uw uitkeringsinstantie.

Dit artikel is een onderdeel van het dossier mantelzorg van de Rabobank 


Over hetplatform Ikwoonleef van de Rabobank:
Op deze website kunt u informatie vinden over langer zelfstandig wonen, zorg en hulp, financiën én sociale activiteiten. Daarmee krijgt u inzicht in mogelijke oplossingen voor uw situatie. Want zonder zorgen blijven wonen is vanzelfsprekend voor ons, ook als het moeilijker wordt.