De overheid is blij met mantelzorgers, want door hun inzet is er minder professionele zorg nodig en kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom zijn er allerhande regelingen om mantelzorgers te ondersteunen. Maak er gebruik van, want je hebt er recht op!

Renfrewshire carers to get coronavirus cash boost | Renfrewshire News

Persoonsgebonden budget (pgb)
Mantelzorgers die het huis schoonhouden, helpen met wassen en aankleden of op afroep ’snachts komen helpen, doen meer dan gebruikelijk. Voor zorg die meer dan gebruikelijk is, kan de zorgvrager een persoonsgebonden budget aanvragen om de mantelzorger mee te betalen. Hiervoor is wel een officiële zorgovereenkomst nodig. De betalingen hoeft de zorgvrager niet zelf
te doen, daar zorgt de Sociale Verzekeringsbank voor.

Een pgb voor onder andere huishoudelijke hulp kun je aanvragen bij de gemeente. 

Kosten aftrekken
Hoge, specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar in de belastingaangifte. Reiskosten naar een ziekenhuis of verpleeghuis waar je partner meer dan een maand verblijft, kunnen daaronder vallen. De afstand enke-le reis moet dan wel minimaal 10 kilometer zijn en je moet tot de opname samen in één huis hebben gewoond.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl.

(On)betaald verlof
Werknemers die mantelzorgen hebben in noodgevallen recht op calamiteitenverlof. Als je voor een ziek of hulpbehoevend familielid zorgt, kun je ook zorgverlof aanvragen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt, langdurend zorgverlof maximaal zes keer dit aantal uren.

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt de werkgever het salaris (ten minste) voor 70 procent door. Tijdens langdurend zorgverlof hoeft dat niet. Beide vormen van verlof kun je maximaal één keer per twaalf maanden opnemen, aaneengesloten of verspreid over het jaar. Zorgverlof is wettelijk geregeld, maar het verschilt per cao hoe de regeling precies is ingevuld. Vraag dat na bij de afdeling personeelszaken.

Extra inkomen
Ben je minder gaan werken om voor iemand te zorgen en is je inkomen gedaald? Check dan of je in aanmerking komt voor (een verhoging van de) zorg- of huurtoeslag.

Meereizen
Een OV-Begeleiderskaart geeft recht op gratis meereizen in het ov met iemand die begeleiding nodig heeft. Iemand die erg slecht loopt kan zo’n kaart aanvragen, net als mensen met epilepsie, een visuele beperking of een psychische aandoening. Meer informatie:
www.ov-begeleiderskaart.nl.
Iemand die reist met Valys, mag gratis een begeleider meenemen. Meer informatie: www.valys.nl

Valys, speciaal vervoer | pluZ

Vervangende mantelzorg
Wordt het mantelzorgen je even te veel? Dan is er vervangende mantelzorg mogelijk, ook wel respijtzorg genoemd. Respijtzorg kent veel verschillende vormen, variërend van een vrijwilliger in huis die de zorg overneemt tot een logeerhuis waar iemand een paar dagen naartoe gaat. Iemand die in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan voor respijtzorg bij de gemeente aankloppen. Er zijn ook aanvullende zorgverzekeringen die respijtzorg vergoeden.

Zorgverzekering
Sommige zorgverzekeringen hebben ruime vergoedingen voor mantelzorgers, bijvoorbeeld voor cursussen of uitjes speciaal voor mantelzorgers. Verder kun je soms kosteloos gebruikmaken van een mantelzorgmakelaar, die allerlei regelzaken uit handen neemt. Kijk op de website van de zorgverzekeraar welke diensten die aanbiedt.


Hele artikel (bron Plusonline)
Voor het hele artikel en meer informatie klik hier