Van de website Dokters van Morgen: 

doktersvanmorgen (@doktersmorgen) | Twitter

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar
Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan je verzekeraar bepaalde zaken vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan: trainingen en cursussen of een vergoeding van de kosten voor een mantelzorgmakelaar. Check de website van jouw zorgverzekeraar voor meer informatie. Meer over vergoedingen voor mantelzorgers vanuit de zorgverzekering vind je bij MantelzorgNL.

Voor geïndiceerde zorg zijn er pgb's
Mantelzorgers kunnen wel een geldbedrag krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb). 

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een pgb?

In de eerste plaats is het belangrijk dat de zorgbehoevende een pgb moet aanvragen. 

Er zijn dan vier soorten pgb's waar de zorgvrager aanspraak op kan doen:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die is voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen. Via de Wmo een pgb aanvragen gaat via de gemeente;
  • De Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Denk aan: chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. Pgb via de Wlz vraag je aan via het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) en zorgkantoor;
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging of verzorging nodig hebben of voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Pgb via de Zvw vraag je aan via je zorgverzekeraar;
  • De Jeugdwet. De Jeugdwet is bedoeld voor voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf. Pgb via de Jeugdwet vraag je aan bij de gemeente.

Je kunt tegelijkertijd een pgb aanvragen via Wmo en Zvw, die vullen elkaar aan. Bij Wlz is dat niet het geval, dan kun je dus niet tegelijkertijd ook een pgb vanuit de Wmo of Zvw krijgen. Een pgb vanuit de Jeugdwet kan niet tegelijkertijd aangevraagd worden met een pgb uit de Wmo en Wlz.

Je kunt ook voor meerdere zorgvragers een pgb ontvangen, maar je kunt als informele zorgverlener niet voor meer dan 40 uur per week uit een pgb ontvangen.

 

Het aanvragen van een pgb kan een complexe procedure zijn. Kun je daarbij hulp krijgen?

Ja, dat kan via de belangenorganisatie Per Saldo ook via de Mantelzorglijn van MantelzorgNL. 

Je hebt bijvoorbeeld de optie om een zogenoemde 'mantelzorgmakelaar' in te schakelen die je daarbij ondersteunt. Soms wordt een mantelzorgmakelaar vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar.

Hoe zit het met de vergoedingen voor reiskosten?

Er bestaat helaas geen algemene reiskostenvergoeding voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft wel 6 tips om reiskosten te besparen:

  • Check bij de gemeente van de zorgbehoevende of je een parkeervergunning kunt krijgen als er daar sprake is van betaald parkeren;
  • Als degene voor wie je de zorg draagt niet alleen kan reizen met het openbaar vervoer, dan kan hij of zij voor jou een OV-begeleiderskaart aanvragen;
  • Vervoer je iemand die niet meer zelf kan reizen? Dan kun je misschien een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken. Die kaart staat op naam van de zorgvrager, en moet hij of zij aanvragen bij de gemeente;
  • Als je een bijstandsuitkering hebt kan het zijn dat je gemeente een regeling heeft voor de reiskosten, je kunt dat navragen bij je gemeente;
  • Gebruikt de zorgbehoevende Valys, dan mag hij of zij gratis een begeleider meenemen;
  • In sommige gevallen zijn de reiskosten aftrekbaar bij de Belastingdienst. Dan moet je bijvoorbeeld wel samenwonen met degene die je verzorgt, en die persoon moet voor langere periode opgenomen zijn in een instelling. Meer informatie vind je bij de Belastingdienst.
Klik hier voor het hele artikel