Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei vergoedingen. Toch zijn er weinig mensen die hiervan op de hoogte zijn. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële problemen te komen.

 


Nederland telde in 2016 zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers, mensen die zorgen voor een zieke of hulpbehoevende uit hun omgeving. Van al die mensen, blijkt uit onderzoek van belangenvereniging MantelzorgNL, kijkt slechts 12 procent bij het uitkiezen van een zorgverzekering naar de vergoedingen voor mantelzorg. Wie wél verzekerd is, declareert de kosten vaak niet. Mensen weten niet waar ze recht op hebben of lopen tegen beperkende voorwaarden aan. Bijna 1 op de 4 deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het onduidelijk is voor welke vergoeding ze bij de gemeente of zorgverzekeraar moesten zijn. Meer dan de helft van alle mantelzorgers zit ‘krap’, zo blijkt uit eerder onderzoek van MantelzorgNL. Bijvoorbeeld omdat ze hulpmiddelen betalen of omdat mantelzorgers extra vervoerskosten hebben. Vergoeding van de kosten die ze maken is daarom meer dan welkom.

Wat wordt vergoed?
De basisverzekering vergoedt ergotherapie en psychotherapie. Zorgen voor een ander kan fysiek zwaar zijn. Een ergotherapeut geeft bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of over hoe u rug- en nekklachten voorkomt. Maar ook geestelijk kan het nogal wat van u vragen. De psycholoog helpt u als mantelzorger daarmee om te gaan. Daarnaast zijn er vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. Wat u kunt declareren verschilt van verzekering tot verzekering. Opletten dus. Deze vergoedingen vallen vaak onder aanvullende verzekeringen:

  • cursussen voor mantelzorgers
  • een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u overneemt
  • tijdelijke opvang of vervangende zorg zodat u zelf  een keer vrij heeft

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers in de bijstand. Een aantal gemeenten laten u voordelig parkeren in de buurt van degene waarvoor u zorgt. Misschien komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart. Iedere gemeente vult dit op haar eigen manier in. Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie u zorgt. Hier leest u meer over vergoedingen.

Tip
Kijk jaarlijks uw zorgverzekering na op de vergoedingen voor mantelzorg. Is een aanvullende verzekering nodig? Bent u beter uit als u overstapt naar een andere verzekeraar? Lees hier waar u op moet letten.