"Werkenden komen steeds vaker knel te zitten tussen zorgtaken en hun baan. Ondersteun mantelzorgers met een regeling voor betaald verlof. Een onderzoek naar de kosten van mantelzorg kan daar een opmaat voor zijn.” Dat stelt CNV voorzitter Maurice Limmen naar aanleiding van de motie van de PvdA over mantelzorg, die de Tweede Kamer op 19 januari jl, behandelde.

Limmen: “De zorg voor zieke ouders, een zieke partner of zieke kinderen mag niet leiden tot overbelasting, extra onkosten of verlies van baan of inkomen.” Uit eerder onderzoek bleek dat mantelzorg voor veel werkenden een financiële aderlating is en leidt tot overbelasting en ziekteverzuim. “Mensen gaan minder werken, waardoor zij minder verdienen, maar anders is de zorg voor hun zieke naaste niet haalbaar. En tegelijkertijd maken ze vaak extra onkosten, bijvoorbeeld aan brandstof door het veelvuldig heen-en-weer rijden, die ze ook uit eigen zak moeten betalen. Het CNV pleit er daarom voor mantelzorgers betaald verlof te geven. Dit soort betaalde regelingen bestaat immers wel voor zwangerschap, adoptie en pleegzorg.”

Het CNV is positief over een onderzoek naar de kosten van mantelzorg, zoals de motie voorstelt. Limmen: “Dat moet vervolgens een opmaat zijn voor een fatsoenlijke regeling voor betaald mantelzorgverlof.” Het CNV houdt 17 februari in Tivoli Utrecht het Congres Werk & Zorg over mogelijke oplossingen om werk en mantelzorg beter te combineren.