Het inkomen van inwonende mantelzorgers wordt buiten beschouwing gelaten als één van de leden van het huishouden chronisch ziek of gehandicapt is. De minister publiceerde op 24 april 2013 een regeling waarin hij bekend maakt wie met succes bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De regeling geldt per 1 mei 2013.

Deze regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden, DIE:

  • Een indicatie voor verzorging, verpleging of begeleiding hebben. De indicatie heeft een geldigheidsduur van tenminste 1 jaar en er dient tenminste 10 uur zorg per week te worden toegekend.
  • Een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling hebben, maar nog wel zelfstandig wonen.
  • ADL-assistentie ontvangen in een speciale rolstoeltoegankelijke woning.
  • Aanpassingen aan de woning hebben gekregen op grond van de Wmo ( Wet maatschappelijke ondersteuning) (bijv. traplift). Beschikking moet gedateerd zijn vóór 1 mei 2013.

Bezwaar maken
Voldoet u aan één van bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u voor 1 juli 2013 bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.