Wilt u graag laten weten wat u van bepaalde mantelzorgtaken vindt? Dan is het Nationaal Mantelzorgpanel de manier om uw mening te laten horen.

Wat houdt het in?
Met het Nationaal Mantelzorgpanel kan MantelzorgNL online snel de meningen van mantelzorgers peilen over onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Dat gaat via een aantal meerkeuzevragen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen gaan over financiën, ervaringen met hulpverlening of politieke ontwikkelingen.
 
Voor wie is het?
Alle mantelzorgers, of ex-mantelzorgers, kunnen mee doen aan het Nationaal Mantelzorgpanel. Het maakt niet uit of u lid of geen lid bent van MantelzorgNL. Elke (ex-)mantelzorger is welkom om zijn stem te laten horen. 

Hoeveel tijd kost het?
Het invullen van de meerkeuzevragen kost ongeveer vijf tot tien minuten van uw tijd. U ontvangt acht tot twaalf keer per jaar een uitnodiging om aantal meerkeuzevragen in te vullen.

Waarom zou u mee doen?

  • MantelzorgNL kan met de reacties van u en andere mantelzorgers zien waar mogelijke knelpunten of problemen zitten.
  • MantelzorgNL krijgt een beter beeld van waar mantelzorgers behoefte aan hebben.
  • MantelzorgNL kan dan beter de belangen behartigen van u en andere mantelzorgers in Nederland.
  • Mantelzorg kan meer onder de aandacht gebracht worden bij de media. Hierdoor krijgt mantelzorg meer bekendheid in Nederland.
  • MantelzorgNL kan door meningen van mantelzorgers haar producten en diensten verbeteren.

Kortom: Met uw mening kan MantelzorgNL veel bereiken!

Meer informatie of aanmelden
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/wat-biedt-mantelzorgnl/nationaal-mantelzorgpanel