U bent mantelzorger en misschien bent u dit al een tijdje, het zal dan zomaar kunnen dat u het gevoel heeft dat degene die u bijstaat naast de al bestaande klachten en problemen dement begint te worden.

Wat moet u dan doen? Beter gezegd waar kunt u heen voor hulp en voorlichting? Veel dingen veranderen namelijk als uw vermoeden juist blijkt te zijn. En de kans is groot dat de zorg uw zwaarder gaat vallen.

Als eerste is het natuurlijk belangrijk om een diagnose te krijgen. De  volgende stap is dus naar de huisarts.

Daarnaast is het heel belangrijk dat u hulp of advies krijgt van de juiste instellingen. Alzheimer Nederland is dan de beste plek om met uw hulpvraag naar toe te gaan. Dit is een stichting die de  belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer en hun verzorgers voor haar rekening neemt.
De website van Alzheimer Nederland is een goed startpunt als u informatie zoekt over dementie.

Het onderstaande is bijvoorbeeld van deze site gehaald:
Mantelzorgers hebben een zware taak. De zorg voor een naaste wordt meestal als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Om niet overbelast te raken of te vereenzamen moet de mantelzorger zichzelf behoeden voor emotionele en lichamelijke overbelasting.

Overbelasting
Het is belangrijk dat er mensen zijn die de gezondheid van de mantelzorger in de gaten houden, want overbelasting van een mantelzorger ontstaat vaak sluipend. Dit kunnen vrienden en familie zijn, die de mantelzorger goed kennen. Of een professional met ervaring in dementiezorg en problemen snel kan signaleren.

Zorgrelatie
De relatie tussen de dementerende en partner verandert. Het zal van een gelijkwaardig verhouding veranderen in een zorgrelatie. Na verloop van tijd moet de omgeving geleidelijk aan de regie overnemen van de persoon met dementie. Dit kan beangstigend zijn voor zowel de persoon met dementie als de omgeving. Om isolatie en uitputting te voorkomen is hulp van buiten en een goed gesprek met iemand die luistert van belang. Met elkaar hierover kan helpen.

Schuldgevoelens
Iemand die een dementerende verzorgt, kampt vaak met schuldgevoelens. Deze zijn zelden terecht en maken de zorg nog zwaarder. Het kan een machteloos gevoel zijn dat de naaste met dementie langzaam achteruit gaat en steeds meer moeite krijgt alles te begrijpen.

Hulp zoeken
Als u het gevoel heeft dat de zorg voor een ander te zwaar wordt is het erg belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Een goede eerste stap is bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of een gesprek bij de afdeling Ouderen van het GGz.

Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar navraag doen over de zorg die u nodig heeft. Op de website www.regelhulp.nl vindt u een overzicht van zorg, hulp en financiële steun.

Maar er staat bijvoorbeeld ook informatie over omgaan met veranderd gedrag en praktische hulp in.
Zeker een aanrader om uw licht bij op te steken dus!

www.alzheimer-nederland.nl