Als kinderen groot en volwassen worden en de ouders oud en kwetsbaar, worden ruzies en onhebbelijkheden van vroeger veelal aan de kant gezet om samen vader en/of moeder te steunen.

In de laatste jaren is die mantelzorg ook geëmancipeerd. Zonen zorgen nu net zo goed als dochters………..

Dat blijkt uit onderzoek van Natalia Tolkacheva van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij promoveert 19 september aanstaande op dit onderwerp.

In 1988 gaven dochters hun ouders meer steun dan zonen. Genderrolopvattingen van zonen en dochters spelen daarbij een grote rol. In 2000 waren zonen en dochters echter niet meer verschillend van elkaar wat betreft hun steun aan hun ouders. Het onderzoek lijkt erop te wijzen dat verschillen tussen mannen en vrouwen in steun aan een ouder aan het veranderen zijn.

Kinderen lijken elkaar ook te compenseren wanneer sommige van hun broers en zussen minder mantelzorg zouden kunnen of willen geven. Bovendien is in families waarin kinderen op elkaar lijken de zorgparticipatie van kinderen groter en verdelen kinderen de zorg meer gelijkmatig.

De zorg delen kan voor kinderen gunstig zijn omdat ze dan minder zorgbelasting ervaren, mits er dan geen conflicten tussen mantelzorgers ontstaan. Als de meningen tussen mantelzorgers over zorg verschillen, ervaart een kind alleen maar meer zorgbelasting.  Bovendien toont Tolkacheva aan dat individuele zorgverlening en zorgbelasting worden beïnvloed door andere potentiële en bestaande zorgverleners, zoals broers en zussen, andere familie, vrienden of buren.

De belasting die de kinderen ervaren is lager als ze de zorg delen met meerdere mensen en als meer taken onderling worden verdeeld. Dit komt niet doordat ze dan minder uren zorgen, maar mogelijk omdat ze dan meer betrokkenheid ervaren door samen te zorgen. Een kind ervaart ook minder belasting als de zorg voor een langer periode wordt gedeeld: hoe langer de zorg wordt verdeeld, hoe minder zorgbelasting een kind ervaart. Onenigheden over wat voor soort hulp, met welke frequentie de zorg verleend moet worden en hoe de zorg verdeeld moet worden binnen het zorgnetwerk vergroten de kans op ervaren zorgbelasting.